جلسه دفاع پژوهشی 2 (خانم سیده زهرا سجادی)

فارسی

موضوع: طراحی و بهینه­ سازی یک سیستم جدید خود خنک­ کن غیرفعال
ارائه دهنده: سیده زهرا سجادی
استاد راهنما: دکتر محمدرضا سلیم­ پور
استاد مشاور: دکتر محمدرضا توکلی
اساتید داور: دکتر محسن دوازده امامی، دکتر علی اکبر عالم رجبی
 
چکیده:
در قطعات الکترونیکی معمولاً شار حرارتی بالایی تولید می­ شود و عمر این قطعات به درجه حرارت کارکردشان وابستگی شدیدی دارد، در نتیجه دفع حرارت در این قطعات از اهمیت بالایی برخوردار است و سیستم های متنوعی برای خنک­ کاری آن­ها طراحی و ساخته شده­ اند. در این پژوهش قطعه­ای مستطیلی شکل در نظر گرفته ­شده که در آن حرارت تولید می ­شود و کانال ­هایی موازی برای خنک ­سازی قطعه درون آن تعبیه شده ­است. در یک سری از این کانال ­ها (کانال­ های فعال) سیال خنک­ کن جریان دارد درحالی­ که در تعدادی دیگر (کانال ­های غیرفعال) سیال ساکن حضور دارد. کانال­ های فعال و غیرفعال توسط میکروترموستات­ های گرمایی به یکدیگر متصل هستند و با بالارفتن شار حرارتی در قسمتی از قطعه، کانال­ های غیرفعال در همان قسمت از قطعه به کانال فعال تبدیل شده و خنک ­سازی در قسمت ­های با شار حرارتی بالا افزایش یافته و درجه حرارت قطعه کاهش می­ یابد. جریان سیال در این پژوهش دائم و ابتدا آرام و سپس وآشفته در نظر گرفته شده و نتایج مربوط به هر دو حالت آشفته و آرام با در نظرگرفتن و یا صرف نظر از افت فشار موضعی در حالت تحلیلی محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده ­است. علاوه بر حل تحلیلی بمنظور بررسی دقت و صحت نتایج تحلیلی، حل عددی جریان درون قطعه نیز در دو حالت جریان آرام و آشفته، مطالعه شده­ است. در حل تحلیلی و در حالت جریان آرام بیشترین کاهش دمای ماکزیمم سطح با استفاده از سیستم خنک­ کننده جدید 80/22 درجه سانتی­گراد و مربوط به حالت جریان آرام کاملاً توسعه ­یافته و در حالت جریان آشفته بیشترین میزان خنک­کنندگی دمای سطح 11/8 درجه سانتی­گراد است. اما استفاده از سیستم خنک کننده جدید در حالت حل عددی در جریان آرام دمای سطح را تا 26 درجه سانتی­گراد و در جریان آشفته تا 56 درجه سانتی­گراد کاهش می­ دهد.
 
مکان:
سالن جلسات شورای دانشکده مهندسی مکانیک

مکان: 

اتاق شورای دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, 29 مهر, 1398 - 11:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی