جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای یوسف کبیری)

فارسی

موضوع: مطالعه عددی و تجربی اجزای محافظ سر در ضربه
ارائه دهنده: یوسف کبیری
استاد راهنما: دکتر رضا جعفری ندوشن
استاد مشاور: دکتر محمدرضا فروزان
استادان داور: دکتر محسن اصفهانیان، دکتر علیرضا شهیدی
چکیده
امروزه با توجه به خواص کامپوزیت‏ ها استفاده از آن‌ها در صنایع مختلف روز به روز در حال افزایش می‏ باشد. بررسی رفتار کامپوزیت‏ ها در برابر ضربه، یکی از بزرگترین نگرانی‌ها در مورد آن‏ها می ‏باشد. از طرفی در طراحی و ساخت اجزای محافظ بدن بخصوص محافظ سر ضربه پذیری بسیار مهم است. با توجه به راحتی استفاده برای کاهش وزن اجزای محافظ بدن تمایل به ساخت این قطعات از کامپوزیت وجود دارد. در این تحقیق به بررسی جذب ضربه توسط کلاه ایمنی کامپوزیتی پرداخته خواهد شد. پوسته کلاه ایمنی،  جهت عدم آسیب به سر، باید بیشترین مقدار انرژی را جذب کند. در ابتدا خواص جذب انرژی چهار نوع کامپوزیت با فازهای تقویت‏ کننده الیاف منقطع، پیش ‏شکل‏ یافته حلقوی-پودی دومحوری با بافت زمینه یک رو سیلندر، پیش ‏شکل‏ یافته حلقوی-پودی دومحوری با بافت زمینه دو رو سیلندر و پیش ‏شکل‏ یافته تاری-پودی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. در این راستا ابتدا صفحات کامپوزیتی با فازهای تقویت‏ کننده فوق به روش محفظه خلأ ساخته می‏ شود. با انجام آزمون ضربه چارپی، از بین چهار نوع کامپوزیت ساخته شده با فازهای تقویت‏ کننده مختلف، بهترین نوع کامپوزیت با بالاترین جذب انرژی جهت ساخت کلاه ایمنی استفاده می‏ شود. سپس با استفاده از مدل‏ سازی آزمون ضربه سقوط وزنه بر روی کلاه ایمنی‏ های موجود در بازار که از جنس آکریلونیتریل بودتادین استایرن (ABS) می‏ باشند، ضخامت بهینه ای که در آن کلاه ایمنی کامپوزیتی دچار آسیب نمی ‏شود، به ‏دست می ‏آید. همچنین به‏ منظور دست‏یابی به نتایج تجربی و صحت‏ سنجی نتایج به ‏دست آمده از تحلیل‏ های تئوری، نمونه کلاه ایمنی کامپوزیتی ساخته می‏ شود.سپس با ساخت دستگاه مربوط به آزمون سقوط وزنه، این آزمون بر روی کلاه ایمنی کامپوزیتی و کلاه ایمنی از جنس ABS انجام گردید. مقایسه بین نتایج اجزای‏ محدود و آزمایش‏ ها تجربی بیان‏گر هم‏ خوانی خوب بین نتایج است.
کلمات کلیدی: الیاف منقطع، پیش ‏شکل‏ یافته حلقوی-پودی دومحوری با بافت زمینه یک رو سیلندر، پیش‏ شکل ‏یافته حلقوی-پودی دومحوری با بافت زمینه دو رو سیلندر، پیش ‏شکل‏ یافته تاری-پودی، آزمون ضربه چارپی، پوسته کلاه ایمنی، آزمون سقوط وزنه
 
 
 
 

مکان: 

اتاق شورای دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, 11 آذر, 1398 - 15:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی