جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای متین داودی دهکردی)

فارسی

موضوع: کنترل زمان محدود مود لغزشی تطبیقی کوادروتور با قابلیت مکان‎دهی روتورها
ارائه دهنده: متین داودی دهکردی
استاد راهنما: دکتر محمد دانش
استاد مشاور: دکتر ایمان ایزدی
اساتید داور: دکتر مهدی کشمیری، دکتر سعید بهبهانی
چکیده:
در این پژوهش، کوادروتوری با ساختار جدید ارائه شده است که قابلیت مکان‎دهی به هر چهار روتور را به‎صورت جداگانه و در یک بازه‎ی معین دارد. این قابلیت باعث می‎شود که پرنده بتواند در برابر اغتشاشاتی مانند باد عملکرد به‎مراتب بهتری داشته باشد. کنترل کننده­ی ارائه شده شامل دو واحد به هم مرتبط بوده که واحد اول یک کنترل کننده مود لغزشی زمان محدود تطبیقی است و وظیفه تعیین ورودی‎های کنترلی چهارگانه متداول کوادروتور را دارد. واحد دوم از خروجی‎های واحد اول بهره می­برد و میزان مکان‎دهی مناسب هر روتور را مشخص می‎نماید. تلاش شده است که خروجی واحد دوم به نحوی طراحی‎شود که قابل پیاده‎سازی عملی بوده و از مکان‎دهی لحظه‎ای و با سرعت بالا اجتناب شود. نتایج شبیه‎سازی‎ها بیانگر این است که واحد اولیه کنترل­کننده خود به تنهایی کنترل‎کننده­ای کارآمد است بوده که در تخمین اغتشاش و کنترل پرنده موفق عمل می‎نماید. همچنین در شبیه‎سازی‎ها نشان داده شده است که به‎کارگیری مناسب مکان‎دهی به روتورها می‎تواند بهبود چشمگیری را در مصرف انرژی کوادروتور بیش از 30 درصد در دفع اغتشاشات و نیز افزایش میزان قوام پرنده تا 75 درصد در برابر آنان ایجاد نماید.
 

مکان: 

اتاق شورای دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

شنبه, 16 آذر, 1398 - 14:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی