جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای دانیال علیزاده)

فارسی

موضوع: ساخت و تحليل سازه­ های مشبک هيبریدی کامپوزیت-فلز به عنوان جاذب انرژی
ارائه دهنده: دانیال علیزاده انارکی
استادان راهنما: دکتر رضا جعفری ندوشن
استادان مشاور: دکتر محمد شیخ زاده
استادان داور دکتر محمدرضا فروزان، دکترعلیرضا شهیدی
چکیده
به دلیل خواص جذاب مکانیکی کامپوزیت ­های مشبک، پژوهشگران به مطالعه ساختارهای کامپوزیتی مشبک برای ارتقا دادن مواد جدیدی در کاربردهای صنعتی پرداخته­ اند.  هدف اصلی این تحقیق، تحلیل و ساخت کامپوزیت برید دو بعدی سه محوری کربن- فلز می­ باشد. با دستگاه برید بافت نمونه­ های استوان ه­ای مشبک گرفته شده و پس از رزین خوردن مورد آزمایش فشار قرار می­ گیرند. نمونه­ های آزمایش شده شامل بافت دو محوری کربن، بافت سه محوری کربن و کربن- فلز می ­باشد که با  اضافه کردن نخ محوری سوم افزایش جذب انرژی بیشتری مشاهده می­ گردد. برای از بین بردن اثر کمانش حول نمونه ها با فوم پوشانده می­ شود. تحلیل نتایج در نرم­ افزار اجزای محدود آباکوس تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی را نشان می ­دهد. با افزودن نخ­های محوری کربن میزان جذب انرژی 47 درصد افزایش می­ یابد. در نمونه­ های نخ محوری با رشته­ های نازک فلز، میزان جذب انرژی 39 درصد بیشتر از نمونه­ های با نخ محوری کربن است.
کلمات کلیدی: کامپوزیت­ های مشبک، هیبرید کامپوزیت فلز، کامپوزیت ­های نساجی، جاذب انرژی، زاویه برید

مکان: 

اتاق شورای دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

شنبه, 16 آذر, 1398 - 12:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی