جلسه ارائه سمینار پژوهشی 2 (آقای مصباح الرضا شریفی)

فارسی

موضوع: طراحی و تحلیل تجربی سیستم تقویت قوای عضلانی با استفاده از مدل سازی اسکلت عضلانی بازوی انسان
ارائه دهنده: مصباح الرضا شریفی
اساتید راهنما: دکتر مصطفی غیور، دکتر سعید بهبهانی
اساتید داور: دکتر مهدی کشمیری، دکتر حسن نحوی
چکیده:
فعالیت های تمرینی در زمینه توان افزایی عضلات بالاتنه، کاربردهای فراوانی در زمینه توانبخشی و ورزش دارد. در توان­افزایی سنتي، تمرین ­های مربوط به بهبود دامنه حرکتی مفاصل و بهبود استحکام عضلانی، غالبا ماهیت تکرار شونده دارند. انجام فعالیت­ های تمرینی به کمک متخصص و یا تحت نظارت او، باعث می­ شود راندمان فعالیت به مهارت در انتخاب تمرین، چگونگی پیاده­ سازی و همچنین استمرار در انجام فعالیت های تمرینی وابسته باشد.
امروزه با استفاده از سيستم­هاي رباتيک و تحلیل­های کامپيوتري، امکان شبيه­ سازي فرايند و همچنین جمع آوري اطلاعات در حین پروسه ­های مختلف تمرینی میسر شده است. این امر موجب آگاهی از روند پیشرفت شده و امکان اصلاح فعاليت تمريني را در حين دوره تمرین، فراهم می ­سازد. از طرف دیگر استفاده از ابزارهای گرافیکی کامپیوتری علاوه بر راهنمایی مناسب در انجام صحیح فعالیت­ ها، نقش موثری در ایجاد انگیزه در استمرار انجام فعالیت های تمرینی ایفا می­ نماید.
با وجود انجام مطالعات متعدد در زمینه مدل ­سازی سیستم­ های اسکلت ­عضلانی و همچنین مطالعات مربوط به ساخت و توسعه سیستم­ های توانبخشی و توان افزایی، مطالعات اندکی در زمینه ارتباط این دو گروه و یا به عبارتی استفاده مستقیم از مطالعات دسته اول در توسعه و طراحی سیستم­های توان­افزایی صورت گرفته است. هدف از انجام این پژوهش طراحی و ساخت یک سیستم بهینه  توان­افزایی بر مبنای اطلاعات حاصل از تحلیل مدل اسکلت­ عضلانی است. برای این منظور، پس از انتخاب و توسعه یک مدل سه ­بعدی اسکلت عضلانی از بازوی انسان، حرکت دست در الگوهای مختلف حرکتی تحلیل می­ شود تا بدین وسیله الگو و یا الگوهای حرکتی که باعث ایجاد چالش بیشتر در سیستم اسکلت عضلانی می­ شوند، شناسایی شود. پس از شناسایی این الگوها یک سیستم توان­افزایی دارای قابلیت انطباق بر الگوهای در نظر گرفته شده و همچنین قابلیت پیاده سازی، طراحی و ساخته خواهد شد.

مکان: 

سمینار۲ دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, 23 دى, 1398 - 13:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی