جلسه دفاع پیشنهادیه رساله دکتری (آقای سروش ارشدی)

فارسی

موضوع: شخصی‌سازی یک مدل تومور چندمقیاسی بر مبنای روش میدان فاز

ارائه دهنده: سروش ارشدی

استاد راهنما: دکتر احمدرضا پیشه‌ور

استادان مشاور: دکتر شقایق حق‌جوی جوانمرد، دکتر مهدی جوانبخت

استادان داور: دکتر ابراهیم شیرانی، دکتر محسن ثقفیان، دکتر محمود اشرفی‌زاده

 

چکيده

امروزه یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در جهان سرطان است. با وجود پیشرفت‌های زیاد درمان سرطان در دهه‌های اخیر، هنوز فضای زیادی برای پیشرفت بیشتر وجود دارد. یکی از روش‌های مطالعه مباحث زیست‌شناسی،  مدل‌سازی‌های ریاضی پدیده‌های زیستی می‌باشد.  در این پژوهش هدف بدست آوردن ابزاری برای مدل‌سازی ریاضی سرطان، با استفاده از داده‌های شخصی بیمار است. مدل‌سازی تومورها خود انواع مختلفی دارد که در این‌جا هر کدام معرفی خواهند شد و مدل‌های مورد نظر برای انجام پژوهش که مدل‌های ادوکشن-ری‌اکشن هستند، به صورت مفصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. برای پدیده رگ‌زایی تومور، مدل میدان فازی که مدلی نسبتا جدید می‌باشد بررسی می‌شود. همچنین برای مقیاس‌های میکروسکوپیک و ملکولی، مدلی با استفاده از معادلات ODE بررسی می‌شود. برای استفاده از داده‌های دریافت شده از عکس‌های پزشکی بیمار و بدست آوردن پارامترهای مربوط به هر بیمار در مدل، روش‌های مختلف بررسی خواهد شد. در انتها جمع‌بندی، اهداف و نوآوری‌های پژوهش ارائه خواهد شد.

کلمات کليدی: مدل‌سازی ریاضی سرطان، شبیه‌سازی رشد تومور، شخصی‌سازی مدل‌های تومور

 

مکان: 

سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, 23 دى, 1398 - 15:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی