جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای محمدرضا زمانی)

فارسی

 موضوع: ساخت و کنترل دماهای استحاله­ی قطعات حافظه دار ساخته شده به روش ذوب گزینشی به کمک لیزر
ارائه دهنده: محمدرضا زمانی
استادان راهنما: دکتر محمود کدخدایی، دکتر محسن بدرسمای
استاد مشاور: دکتر احسان فروزمهر
استادان داور: دکتر علیرضا شهیدی، دکتر مهران مرادی
چکیده
نایتینول یا نیکل-تیتانیوم به عنوان معروف­ترین آلیاژ حافظه دار شناخته می ­شود. استفاده از این آلیاژ به سبب ویژگی­ های منحصر­به­ فردی چون اثر حافظه داری، ابرکشسانی، مقاومت به سایش و مقاومت به خوردگی بالا و زیست سازگاری، به طور گسترده­ای رو به افزایش است. مشکلات ساخت قطعات نایتینول باعث محدود شدن موارد استفاده­ی این آلیاژ شده است. امروزه از روش­ های تکنولوژی ساخت افزودنی و به­ صورت مشخص روش ذوب گزینشی به کمک لیزر به عنوان یک راه جایگزین روش­ های مرسوم ساخت قطعات نایتینول استفاده می­ شود. دستیابی به ساختار متراکم و کنترل دماهای استحاله در قطعات ساخته شده نایتینول به روش ذوب گزینشی به کمک لیزر از چالش­ های مهم گروه ­های تحقیقاتی در دنیا به ­شمار می­ آیند. در پژوهش حاضر، ساخت و کنترل دماهای استحاله­ ی قطعات متراکم نایتینول به روش ذوب گزینشی به کمک لیزر مورد بررسی قرار گرفته است. دقت ابعادی در قطعات ساخته شده با توجه به پارامترهای مختلف فرآیند مقادیر متفاوتی دارند. برای بهبود دقت ابعادی در قطعات پیشنهاد ساخت با کانتور قطعات مطرح شد. مهمترین عامل در دستیابی به چگالی مطلوب، مناسب بودن سطح انرژی ورودی حجمی شناخته شد. در فاصله­ های خطوط اسکن کم می ­توان با انرژی ورودی حجمی کمتر نسبت به فاصله­ های خطوط اسکن زیاد به ساختار متراکم دست یافت. تأثیر وزن پارامترهای اثرگذار بر دماهای استحاله با توجه به سطح توان متفاوت است. تا جایی که تأثیر فاصله خطوط اسکن در توان­ های بالا بیشتر از توان های پایین است. سختی و استحکام فشاری قطعات ساخته شده از پارامترهای فرآیند و فاز ساختاری قطعات تأثیر می­ پذیرد. بهترین پاسخ سوپرالاستیک در قطعات ساخته شده مربوط به قطعه ­ی با توان 120 وات و انرژی ورودی حجمی 50 ژول بر میلیمتر مکعب می­ شد که بعد از 10% کرنش تحت تنش اعمالی، مقدار 89/99% از کرنش برگشت داده شد. این در حالی است که بهترین پاسخ حافظه داری مربوط به قطعه­ ی با توان 240 وات و انرژی 60 ژول بر میلیمتر مکعب و فاصله خطوط اسکن 60 میکرومتر می­شد که بعد از گرمایش 77/71% از کرنش غیر قابل برگشت بازیابی شد.
کلمات کلیدی
نایتینول، نیکل-تیتانیوم، ذوب گزینشی به کمک لیزر، ساخت افزودنی
 

مکان: 

سمینار 4 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

شنبه, 5 بهمن, 1398 - 13:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی