جلسه دفاع پایان­ نامه کارشناسی ارشد (آقای کامران مرادیان)

فارسی

موضوع: ساخت نمونه آزمایشگاهی از لقمه‌های روانکار کربنی مورد استفاده در صنایع ریلی

ارائه دهنده: کامران مرادیان

استاد راهنما: دکتر محمود فرزین

استادن مشاور: دکتر مهدی کاروان

استادان داور: دکتر علی مالکی، دکتر عباس قائی

چکیده

روانکار جامد برای روانکاری فلنج چرخ‌های قطار، چرخ‌های ماشین‌های ‌ریلی، ریل‌ها و در کاربردهایی که لازم است در تماس بین دو سطح فلزی به‌طور موضعی اصطکاک کاهش یابد، مفید و مورد استفاده است. باتوجه به نیاز صنایع ریلی کشور به این محصولات، تصمیم گرفته شد تا دانش فنی این محصولات استخراج شده و براساس مواد و امکانات موجود در کشور، محصولی با ترکیب جدید ارائه شود. با دستیابی به مقالات معتبر، دریافته شد که محصول مورد نظر یک کامپوزیت پایه پلیمری است و با تهیه مواد اولیه موجود در کشور، اقدام به تهیه ترکیبی از مواد، برای دستیابی به بهترین کیفیت محصول شد. همچنین با مطالعه روش‌های ساخت متعدد برای کامپوزیت‌ها، روش قالب‌گیری انتقالی رزین، به عنوان بهترین و ساده‌ترین فرایند ارائه شد. در نهایت برای صحت‌سنجی کیفیت محصول ساخته شده، آزمایش‌های موجود در استاندارد DIN EN 16028  که شامل آزمایش ضریب اصطکاک، سختی، دمای ذوب، چگالی، مقاومت در برابر شعله و جذب آب است، انجام شد و نتایج با محصول خارجی مقایسه گشت. آنچه در این تحقیق منتج شد، آن بود که برای هر دسته خواص انتظاری از محصول و مواد اولیه موجود در بازار، تعداد بسیار فراوانی از ترکیبات را می‌توان ارائه کرد.

مکان: 

جلسه الکترونیکی در اسکایپ

تاریخ: 

شنبه, 31 خرداد, 1399 - 14:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی