جلسه دفاع پایان­ نامه کارشناسی ارشد (آقای محسن سمبلستان )

فارسی

موضوع: نمایان سازي تماسی بی درنگ اجسام تغییرشکل پذیر با استفاده از یادگیري ماشین

ارائه دهنده: محسن سمبلستان

استاد راهنما: دکتر سعید بهبهانی

استاد مشاور: دکتر محمد سیلانی

استادان داور: دکتر محمد دانش، دکتر مصطفی غیور

چکیده

در طی سال‌های گذشته، فناوری تماسی به عنوان موضوعی پرطرفدار در میان پژوهشگران مطرح شده است. نمایان‌سازی تماسی به عنوان مهم‌ترین تکنولوژی در حوزه فناوری تماسی کامپیوتری است که به مفهوم محاسبه نیروی بازخوردی در اثر تعامل جسم مجازی و ابزار تماسی است. بازخورد سریع و روان به عنوان اصلی‌ترین وظیفه نمایان‌سازی تماسی در مواجهه با اجسام مجازی پیچیده است. اما در بیشتر مواقع به دلیل حجم محاسبات زیاد برای شبیه‌سازی‌ها، نرخ به‌روزرسانی پاسخ در نمایان‌سازی تماسی افت می‌کند. اگر شبیه‌سازی‌ها با سرعت کمتری به‌روزرسانی شوند موجب ناپیوستگی در نیروی بازخوردی می‌شوند. بنابراین برای این‌که نمایان‌سازی تماسی دقیقی از مسئله ارائه شود باید همواره نرخ به‌روزرسانی پاسخ مقداری ثابت و مناسب باشد. در این پایان‌نامه روشی بی‌درنگ برپایه یادگیری ماشین ارائه می‌شود که مقدار نیروی بازخوردی را در سناریو‌های پیچیده با دقت و سرعت مناسب، محاسبه می‌کند. مدل پیشنهادی شامل دو فاز است: 1) تولید داده مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی 2) طراحی شبکه عصبی با توجه به پیچیدگی سیستم و ابعاد ورودی و خروجی مسئله. در فاز اول به صورت خودکار و با استفاده از یک کد پایتون در نرم‌افزار آباکوس، داده‌های مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی در مراحل بعدی تولید میشود. سپس بر روی داده‌ها فرآیند پیش‌پردازش انجام می‌شود که این فرآیند از سه مرحله تشکیل می‌شود: 1) نرمال‌سازی داده‌ها 2) تغییر مختصات از کارتزین به استوانه‌ای 3) کاهش ابعاد داده‌های حاصل از هندسه تغییریافته به‌وسیله چندجمله‌های زرنیک.  فاز دوم شامل طراحی شبکه عصبی مطابق با پیچیدگی مسئله و تنظیم هایپرپارامترها است. نتایج حاصل از مدل‌سازی نشان‌ می‌دهد که روش پیشنهادی می‌تواند نیروی بازخوردی و هندسه تغییریافته جسم مجازی را با سرعت بالا و دقت مناسب برای سناریو‌های پیچیده محاسبه کند و  جایگزین روش‌های فعلی در حوزه فناوری تماسی باشد.‎‎

کلمات کلیدی: نمایان‌سازی تماسی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، اجسام تغییرشکل‌پذیر، چندجمله‌ای زرنیک 

مکان: 

جلسه الکترونیکی در اسکایپ

تاریخ: 

دوشنبه, 31 شهريور, 1399 - 12:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی