جلسه دفاع پایان­ نامه کارشناسی ارشد (آقای احمد ذوالفقاری)

فارسی

موضوع: تشخیص همزمان چند عیب جعبه دنده­ های سیّاره‌ای به کمک ارتعاش پیچشی تحت سرعت متغیر

ارائه دهنده: احمد ذوالفقاری

استاد راهنما: دکتر علی لقمانی

استاد مشاور: دکتر سعید ضیائی­ راد

استادان داور: دکتر سعید بهبهانی، دکتر رضا تیکنی

چکیده

با توجه به اهمیت جعبه ­دنده­ های سیّاره­ای و استفاده روز افزون از آن­ ها، لازم است دانش مورد نیاز برای پایش وضعیت و سلامت آن­ها بیش از پیش در داخل کشور مورد توجه قرار گرفته و به آن پرداخته شود. در پژوهش حاضر با استفاده از روش انرژی پتانسیل، سختی درگیری چرخ­دنده­ ها که به عنوان منبع اصلی ارتعاش درون جعبه­ دنده محسوب می­ شود برای دو حالت چرخ­دنده سالم و چرخ­دنده ترک ­خورده استخراج شده و به کمک مدل دینامیکی ارائه شده به روش پارامتر فشرده برای جعبه ­دنده سیّاره­ای با بیست و یک درجه آزادی، به شبیه­ سازی سیستم جعبه دنده در حالت سالم و معیوب پرداخته شد و نتایج سیگنال ارتعاش عرضی و پیچشی سیستم مورد بررسی قرار گرفت. سیگنال‌های‌‌ ارتعاش عرضی به دلیل موقعیت درگیری متغیر با زمان چرخ­دنده‌ها به علّت چرخش حامل سیّاره‌ها و چرخ­دنده خورشیدی ساختار طیف پیچیده‌ای دارند و شامل ترم‌های مدولاسیون دامنه ناشی از مسیر انتقال ارتعاش هستند که هیچ گونه اطلاعاتی در مورد عیوب ارائه نمی‌دهد و تنها موجب می‌شود که امکان تشخیص نشانه­ های عیوب سخت ­تر شود امّا سیگنال­های ارتعاش پیچشی تحت تأثیر مدولاسیون دامنه اضافی قرار نداشته و دارای طیف ساده تری هستند و از این لحاظ برای تشخیص عیب مناسب­تر هستند بنابراین  با استفاده از تحلیل فرکانسی سیگنال ­های استخراج شده، علاوه بر تشخیص وجود عیب در سیستم از طریق بررسی دامنه طیف سیگنال، چرخ­دنده معیوب نیز با استفاده از فرکانس مشخصه هر چرخ­دنده شناسایی شد و به منظور انجام آزمایش ­های صحت­ سنجی، به طراحی و ساخت یک سیستم آزمایشگاهی پرداخته شده است.

کلمات کليدی: جعبه دنده سیّاره­ای، مدل دینامیکی، ارتعاش پیچشی، تشخیص عیب 

مکان: 

جلسه الکترونیکی در اسکایپ

تاریخ: 

دوشنبه, 31 شهريور, 1399 - 15:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی