جلسه دفاع پایان­ نامه کارشناسی ارشد (آقای مهدی حسن زاده)

فارسی

موضوع: بررسی خواص خود تمیز شوندگی پوشش نانو کامپوزیت وینیل استات تقویت شده با نانو ذرات سیلیکا با انرژی آزاد سطح

ارائه دهنده: مهدی حسن زاده

استاد راهنما: دکتر مهدی کاروان، دکتر سید محسن صفوی

استاد مشاور: دکتر احمدرضا پیشه ور

استادان داور: دکتر پیمان مصدق، دکتر علیرضا علافچیان

چکيده

پوشش های خود تمیز شونده یکی از فناوری هایی است که امروزه به دلیل کاهش هزینه های مربوط به نگه داری  کاربرد های گوناگونی دارد.هدف از این تحقیق ایجاد پوشش نانوکامپوزیت پایه پلیمر آب گریز بر روی ورق آلومینیومی و شیشه و بررسی انرژی آزاد سطح آن می باشد. در ابتدا نانوذرات سیلیکا اصلاح شده با هگزامتیل دی سیلازان  به عنوان فاز تقویت کننده و اتیلن وینیل استات به عنوان زمینه و از تولوئن به عنوان حلال استفاده شد. در میان روش های تولید پوشش روش اسپری یکی از ارزان ترین و ساده ترین روش های تولید پوشش می باشد. بعد از ترکیب درصد های 1، 3 و5%  از پلیمر و حلال غلظت مناسب برای تشکیل فیلم بر روی ورق آلومینیومی به دست آمد. به منظور رسیدن به زاویه تماس استاتیکی بالا و زاویه غلتش پایین درصدهای مخلفی از نانو مواد به محلول اضافه شدند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه های با درصد نانو مواد بالا ساختاری متخلخل و شبکه ای داشتند که  نشان دهنده ی حالت کیسی -بکستر بود  و این مساله در تست زاویه تماس نیز مشخص شد و نمونه ها به زاویه تماس استاتیکی بالا و زاویه غلتش پایین رسیدند. برای بررسی انرژی آزاد سطح از سه تئوری اوونز-وندت و فوکس و ون اوس استفاده شد. که تئوری های فوکس و اوونز-وندت  نشان دادند که با افزایش غلظت نانو مواد جزء قطبی انرژی آزاد سطح  پوشش کاهش یافته است اما تئوری ون اوس پیش بینی درستی از قطبیت سطح نداشت.

مکان: 

جلسه الکترونیکی در اسکایپ

تاریخ: 

دوشنبه, 31 شهريور, 1399 - 10:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی