جلسه ارائه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (آقای سجاد فرزانه)

موضوع: طراحی کنترلر نیمه فعال ارتعاشات دیسک دوار

ارائه دهنده: سجاد فرزانه

استاد راهنما: دکتر سعید بهبهانی

استاد مشاور: دکتر پیمان مصدق

استادان داور: دکتر سعید ضیائی راد، دکتر علی لقمانی

چکیده

کنترل ارتعاشات یک سازه موضوع مهمی در مهندسی محسوب می شود که کاربرد آن در صنایع هوافضا، صنعت دریایی، ساخت و تولید و ... بیشتر نمایان است. اساس کنترل ارتعاشات بر پایه ی کاهش یا تغییر ارتعاش یک سیستم است، که بر همین اساس نویز و تنش های مکانیکی در سیستم کاهش یافته و در عوض کارایی و قابلیت اطمینان سیستم افزایش می یابد. در این پژوهش، به بررسی ارتعاشات دیسک دوار در حال برشکاری پرداخته می شود و سعی بر کنترل این ارتعاشات به روش نیمه فعال به وسیله میراگرهای مگنتورئولوژیک می شود. ابتدا دیسک دوار مدلسازی می گردد. پس از آن با توجه به فرکانس های طبیعی سیستم و شکل مودهای آن، مکان قرارگیری میراگر مگنتورئولوژیک مشخص می گردد. میراگر مگنتورئولوژیک مدلسازی می شود، سپس با طراحی کنترلر متناسب، میزان ضریب میرایی میراگر که وابسته به ولتاژ ورودی سیستم می باشد کنترل می گردد، تا بتوان ارتعاشات سیستم را کاهش دهد.

فارسی

مکان: 

جلسه الکترونیکی در اسکایپ

تاریخ: 

سه شنبه, 27 آبان, 1399 - 16:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی