جلسه دفاع رساله دکتری (آقای سعید شریفی مقدم)

موضوع: تحلیل و بررسی یک ساختار بهینه فراماده به منظور افزایش پهنای شکاف و برداشت انرژی از امواج آکوستیکی با استفاده از وصله­ی پیزوالکتریک

ارائه دهنده: سعید شریفی مقدم

استاد راهنما: دکتر سعید ضیایی راد

استاد مشاور: دکتر علی لقمانی

اساتید داور: دکتر مصطفی غیور، دکتر حسن نحوی، دکتر رضا تیکنی

چکیده:

امروزه با گسترش ساخت تجهیزات الکتریکی کوچک و کم­ مصرف، توجه برای ایجاد یک منبع تغذیه مفید برای جای­گزینی باتری بیش از پیش افزایش یافته است. در این بین استفاده از انرژی موجود در امواج آکوستیکی محیط پیرامونی برای تامین توان الکتریکی این تجهیزات یکی از راه حل­های مفید برای رفع این مشکل است. در حالت کلی چگالی جذب امواج آکوستیک بسیار پایین است. از این رو، در تبدیل انرژی آکوستیکی به انرژی الکتریکی ابتدا با استفاده از سه روش به کارگیری محفظه ­های هلمهولتز، لوله به طول یک-چهارم طول موج صوت و فراماده ­ها امواج را متمرکز کرده و سپس با استفاده از یک برداشت­گر، انرژی برداشت می­ شود. آن­چه در این تحقیق پیشنهاد می ­گردد، تحلیل و بررسی یک ساختار بهینه فراماده به منظور افزایش پهنای شکاف برای جداسازی امواج صوتی و سپس برداشت انرژی از این امواج با استفاده از وصله­ ی پیزوالکتریک است. در این تحقیق، به منظور افزایش تمرکز امواج آکوستیکی و در نتیجه افزایش سطح فشار صوت، استفاده از کریستال ­های غیراستوانه ­ای و هم­چنین اثر قرارگیری جرم متمرکز بر روی کریستال مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هم­چنین چینش کریستال ­ها به گونه ای طراحی خواهد شد که علاوه بر افزایش سطح فشار آکوستیکی ناشی از تمرکز امواج آکوستیکی، اثر زاویه­ ی تابش منبع صوت نسبت به سازه کاهش یابد. در این رساله، مدل ­سازی سیستم در محیط نرم ­افزار کامسول با اعمال شرایط پیشنهاد شده به صورت سه-بعدی، انجام خواهد شد. در نهایت، نتایج حاصل از حل شبیه­ سازی با نتایج تجربی مورد مقایسه و اعتبارسنجی می­ شود. فراماده طراحی شده، با استفاده از پرینتر سه بعدی ساخته شده، و با اتصال وصله پیزوالکتریک به آن، با استفاده از امکانات آزمایشگاه نتایج ثبت خواهند شد.

کلمات کلیدی: فراماده ­ی آکوستیکی، برداشت انرژی آکوستیکی، پیزوالکتریک، پهنای شکاف

فارسی

مکان: 

جلسه الکترونیکی

تاریخ: 

شنبه, 11 بهمن, 1399 - 14:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی