جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد سید احمد الهی

فارسی

موضوع : تعويق بروز ارتعاشات چتر در نورد سرد ورق با بكارگيری صفحات کامپوزیتی لایه ‌ای موجی ‌شکل به ‌عنوان ميراكننده در ساختار قفسه
ارائه دهنده : سید احمد الهی
استاد راهنما :  دکتر محمدرضا فروزان
اساتید مشاور :  دکتر پیمان مصدق، دکتر محمدرضا نیرومند
اساتید داور :  دکتر سعید ضیایی راد، دکتر رضا جعفری ندوشن
 
چکیده
سرعت نوردِ بالا و فروکاستِ زیاد از شرایط مطلوب برای افزایش تولید در فرایند نورد سرد ورق می ‌باشند. ولی اغلب، این شرایط سبب به ‌وجود آمدن پدیده چتر می ‌شود که باعث کاهش کیفیت محصول و صدمه زدن به دستگاه ‌ها می ‌گردد. با توجه به ارزش بالای دستگاه ‌های نورد مدرن، پایین نگه ‌داشتن میزان تولید به ‌دلیل وقوع چتر می‌ تواند بر روی قیمت محصولات نورد اثر داشته باشد.
این تحقیق به تلاش برای تعویق بروز ارتعاشات چتر در دستگاه نورد سرد به ‌وسیله اتصال صفحات کامپوزیتی لایه ‌ای موجی‌ شکل به قفسه ‌های دستگاه می ‌پردازد. برای این منظور، در ابتدا رفتار صفحات کامپوزیتی ذکر شده تحت جابه ‌جایی هارمونیک به ‌صورت اجزاء محدود در نرم‌ افزار آباکوس شبیه ‌سازی شده و میزان میرایی آن ‌ها محاسبه شده است. مهم‌ ترین بخش شبیه ‌سازی صفحات کامپوزیتی، مدل ‌سازی پلیمر مورد استفاده در این صفحات است. به همین دلیل، نتایج حاصل از مدل استفاده شده برای پیش ‌بینی رفتار پلیمر با نتایج تجربی گرفته شده توسط محققان دیگر صحت‌ سنجی شده است. همچنین برای صحت‌ سنجی روش شبیه ‌سازی، دو نمونه صفحه کامپوزیتی لایه ‌ای موجی ‌شکل ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته ‌اند. مقایسه نتایج تجربی و نتایج شبیه ‌سازی نشان می ‌دهد که رفتار کلی شبیه ‌سازی ‌ها با نتایج تجربی تطابق دارد.
سپس، به شبیه ‌سازی فرایند و سازه نورد با اتصال صفحات کامپوزیتی به قفسه نورد پرداخته شده است. برای این کار از شبیه ‌سازی انجام شده در نرم ‌افزار متلب و سیمولینک توسط محققان دیگر استفاده شده است و با انجام تغییرات لازم در آن، اثر میراکننده کامپوزیتی متصل شده به قفسه در کاهش ارتعاشات مورد بررسی قرار گرفته است. این شبیه‌ سازی‌ ها مربوط به واحد نورد سرد دوقفسه ‌ای شرکت فولاد مبارکه است.
نتایج به ‌دست آمده نشان می ‌دهند که اتصال صفحات کامپوزیتی موجی ‌شکل طراحی شده در این تحقیق به قفسه دستگاه نورد دوقفسه ‌ای شرکت فولاد مبارکه می ‌تواند ارتعاشات چتر را کاهش و سرعت حدی که نشان دهنده حداکثر سرعت ورودی ورق قبل از واگرا شدن ارتعاشات است را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

مکان: 

کلاس 2 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

چهارشنبه, خرداد 31, 1396 - 08:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

تحت نظارت وف بومی