جلسه سمینار اول دکتری سیده زهرا سجادی

فارسی

موضوع : طراحی و بهینه­ سازی یک سیستم جدید خود خنک­ کن غیرفعال
ارائه دهنده : سیده زهرا سجادی
استاد راهنما :  دکتر محمدرضا سلیم­ پور
استاد مشاور :  دکتر محمدرضا توکلی
اساتید داور :  دکتر محسن دوازده­ امامی، دکتر علی­­ اکبرعالم ­رجبی و دکتر حسین شکوهمند
 
چکیده:
دفع حرارت تولید شده و کنترل درجه حرارت از معضلات جدی طراحی در بسیاری از سیستم ها و تجهیزات صنعتی مانند قطعات الکترونیکی، رآکتورها و موتورهای الکتریکی است. لیکن این مسأله در قطعات الکترونیکی با توجه به چگالی بالای تولید گرما و وابستگی شدید عمر این قطعات به درجه حرارت کارکرد آن ها، بسیار حیاتی است. جهت خنک کاری این قطعات، سیستم های متنوعی طراحی و ساخته شده است. لیکن این سیستم ها برای شرایط کارکرد عادی و با درنظر گرفتن ضریب اطمینان طراحی می شوند. لحاظ کردن ضریب اطمینان بالا برای سیستم خنک کن علاوه بر هزینه زیاد با محدودیت های فیزیکی و کاربردی مانند محدودیت فضا و کاهش استحکام قطعه مواجه خواهد بود؛ درحالیکه ضریب اطمینان پایین موجب می شود درصورت مواجهه با اختلال در عملکرد قطعه الکترونیکی، سیستم خنک کن قابلیت خود را از دست بدهد و قطعه آسیب جدی ببیند. یک ایده جدید که در این پژوهش قرار است مورد بررسی قرار گیرد طراحی و بهینه سازی یک سیستم خودخنک کن جهت خنک کاری قطعات الکترونیکی است؛ بدین صورت که چنانچه در قسمتی از قطعه الکترونیکی شار حرارتی شدیدی تولید شود سیستم بصورت خودکار میزان خنک کاری آن بخش از قطعه را افزایش داده و از آسیب دیدن قطعه جلوگیری کند. برای این منظور قطعه ای مستطیلی شکل در نظر گرفته شده که در آن حرارت تولید می شود و کانال هایی موازی برای خنک سازی قطعه درون آن تعبیه شده است. در یکسری از این کانال ها (کانال های فعال) سیال خنک کن جریان دارد درحالی که در تعدادی دیگر (کانال های غیرفعال) سیال ساکن حضور دارد. این کانال ها توسط میکروترموستات های گرمایی به یکدیگر متصل هستند و با بالارفتن شار حرارتی، کانال های غیرفعال به کانال فعال تبدیل شده و خنک سازی در قسمت های با شار حرارتی بالا افزایش می یابد.

مکان: 

سمینار۲ دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

چهارشنبه, تیر 21, 1396 - 09:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

تحت نظارت وف بومی