جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد سروش ارشدی

فارسی

موضوع : بررسی عددی دارورسانی مغناطیسی در رشد تومور
استاد راهنما :  دکتر احمدرضا پیشه ور
استاد مشاور :  دکتر محسن ثقفیان
اساتید داور :  دکتر محمدرضا توکلی نژاد، دکتر محمود اشرفی زاده
 
چکیده
امروزه سرطان یکی از علل شایع مرگ‌ومیر در جهان است. راه‌های درمانی که امروزه برای آن استفاده می‌شود عمدتاً جراحی، شیمی‌درمانی و پرتودرمانی است. در شیمی‌درمانی عوارض ناشی از درمان بسیار شایع و مضر است. همچنین به علت عدم تمرکز کافی دارو در محل درمان بعضی از انواع این بیماری پاسخ مناسبی به درمان نشان نمی‌دهد. دارورسانی مغناطیسی می‌تواند راه‌حلی برای این مشکلات باشد. در این روش دارو با نانوذرات مغناطیسی پیوند داده می‌شود و توسط میدان اعمال‌شده به محل موردنظر هدایت می‌شود. در این پژوهش رشد تومور با معادلات مشتقات جزئی مدل‌سازی می‌شوند و معادلات حرکت دارو در بافت تحت نیروهای ناشی از میدان مغناطیسی با معادلات رشد تومور کوپل می‌شوند. در این پژوهش از میدان مغناطیسی خارجی و به‌صورت نوسانی برای بررسی دارورسانی استفاده شد. در اینجا مطالعه بر روی پارامترهای مؤثر در نتیجه دارورسانی مغناطیسی بررسی شد و تأثیر آن توسط نسبت حجم تومور در حالت دارورسانی به حالتی که از شیمی‌درمانی معمول استفاده می‌شود، مطالعه شد. فرکانس مناسب برای نوسانات، شدت تأثیر دارو بر تومور و سرعت مغناطیسی پارامترهای موردبررسی بودند، که نشان می‌دهد مؤثر بودن یا نبودن دارو بسیار به توزیع دارو در بافت مجاور تومور وابسته است. همچنین در نظر گرفتن دو جهت برای نوسان میدان مغناطیسی یعنی در نظر گرفتن 4 آهنربا نیز بررسی شد که نتیجه بهتری را نسبت به حالتی که میدان فقط در یک‌جهت نوسان می‌کرد، نشان داد.
کلمات کلیدی: دارورسانی مغناطیسی، شبیه سازی رشد تومور، هدف گیری مغناطیسی دارو.
 
 
 

مکان: 

کلاس 3 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

سه شنبه, شهریور ۲۸, ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۰

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی