جلسه دفاع از رساله دکتری امیر فلاحی

فارسی

موضوع : مدل سازی آناتومی انگشتان دست همراه با شبیه سازی عددی و بررسی پارامتری سرمازدگی موضعی آن
اساتید راهنما :  دکتر ابراهیم شیرانی- دکتر محمدرضا سلیم پور
استاد مشاور :  دکترخسرو جعفرپور
اساتید داور : دکتر احمد صابونچی- دکتر محسن دوازده امامی-دکتر ناصر فتورایی-دکتر حسین احمدی‌کیا
 
چکیده
در برنامه های زمستانی، سرمای شدید هوا، بوران و حجم برف مشکلاتی هستند که همواره جان کوهنوردان، علاقه مندان به ورزشهای زمستانی و نیز افراد و مسافرانی که در سرما  گرفتار می شوند، را تهدید می کند. در این شرایط، اگر از پوشاک مناسبی استفاده نشود، امکان سرمازدگی بسیار زیاد است. سرمازدگی بطور عمده بر دو ناحيه خاص از بدن(انگشتان دست و پا) به صورتی سریع و آنی اثر می گذارد. لذا بررسی و تحلیل توزیع حرارت در این اندام ها و پیش بینی اثرات سرما بر روی این بافت ها نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام جهت پیش بینی سرمازدگی و پارامتر های تاثیرگذار در آن و به تبع درمان هرچه سریعتر قربانیان می باشد. با توجه به اهمیت بررسی رفتار حرارتی انگشت دست، در این تحقیق با استفاده از مدل های حرارتی موجود در بحث شبیه سازی انتقال حرارت در بافت زنده، مدلی سه بعدی از انگشت دست با توجه به آناتومی دست ارائه شده و رفتار حرارتی انگشت دست در شرایط مختلف دمایی پایین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این مقطع، به کمک مدل سه بعدی ارائه شده و نتایجی که از شبیه سازی ها در مراحل قبلی بدست آورده شده، شبيه سازي سه بعدی از رفتار حرارتی انگشت دست با استفاده از نرم افزار ها و کدنویسی های مربوطه ارائه شده است. استفاده از عکس های MRI به عنوان مرجعی مطمئن جهت شناسایی لایه های مختلف بافت ها، خود نوآوری است که به اعتبار و توانایی های این تحقیق افزوده است. بحث خونرسانی در انگشت، ساختار رگ ها، شکل رگ، انشعابات و تبادل حرارت با بافت های مجاور از دغدغه ها و نکاتی است که در این پژوهش لحاظ گردیده است.

مکان: 

سمینار دانشکده مهندسی شیمی

تاریخ: 

شنبه, مهر ۱, ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی