جلسه سمینار اول دکتری محمدمهدی عابدی

فارسی

 
موضوع : ساخت و تحلیل رفتار مکانیکی سازه­های مشبک کامپوزیتی برید شده
ارائه دهنده: محمدمهدی عابدی
استاد راهنما:  دکتر رضا جعفری ندوشن
استاد مشاور:  دکتر محمد شیخ‌­زاده
اساتید داور:  دکتر محمدرضا فروزان، دکتر مهدی کاروان، دکتر مهدی حجازی و دکتر عبدالرضا کبیری عطاآبادی
 
چکیده
برای دستیابی به نیاز افزایش استحکام و سفتی به وزن، علاوه بر معرفی مواد جدید، روش های متنوعی برای ساخت سازه های جدید ابداع شد. در نهایت این تلاش ها منجر به سازه هایی به نام سازه های مشبک فلزی و در پی آن سازه ی مشبک کامپوزیتی لیفی گردید. سازه های مشبک کامپوزیتی لیفی به عنوان ساختارهایی جدید به دلیل رفتار مکانیکی مطلوب از جمله نسبت استحکام و سفتی به وزن بالایی که از خود نشان می دهند در چند سال اخیر بسیار مورد استقبال صنایع و پژوهشگران قرار گرفته اند. یکی از روش های تولید این سازه ها استفاده از پیش شکل یافته های نساجی و به خصوص پیش شکل یافته های برید شده است. فرآیند بریدینگ به دلیل ایجاد بافت های شکل پذیر با اشکال پیچیده و درگیر کردن دو یا تعداد بیشتري از نخ‌ها در جهت‌های طولی یا اریب می‌تواند یک ساختار یکپارچه و منسجم را با زوایای نخ مختلف تولید کند و با درهم بافته شدن نخ ها استحکام و پایداری بالا و ساختار بی عیب و نقصی به دنبال دارند. در این پژوهش به تولید و تحلیل تئوری و بررسی آزمایشگاهی رفتار مکانیکی ساختارهای کامپوزیتی مشبک برید شده پرداخته می شود. این ساختارها جهت تحلیل آزمایشگاهی تحت بارگذاری فشاری و خمشی قرار می گیرند. در تحلیل ها فرض بر کشش یکسان نخ در تمامی حامل های نخ، نشستن الیاف به صورت کشیده و بدون شکست بر روی مغزی و عدم وجود عیوبی مانند حفره و جدایش الیاف از رزین است. جهت تحلیل اجزا محدود رفتار ساختار مشبک از المان تیر برای مدل سازی رفتار مکانیکی اعضای میله ای سازه استفاده می شود. همچنین در تحلیل ها جهت کاهش حجم محاسبات در صورت امکان ساختار مشبک با پوسته ی یکپارچه ی همگن معادل می شود. جهت تحلیل صفحات پیوسته ی برید شده از تحلیل میکرومکانیک استفاده می شود. بعد از بررسی های انجام شده جهت بهبود ساختار با توجه به نوع بارگذاری تغییراتی در تولید سازه ی مشبک صورت می گیرد. در نهایت هدف و دستاوردهای این پروژه ایجاد ساختارهای مشبک کامپوزیتی بهبود یافته با استفاده از فرآیند بریدینگ است.

مکان: 

سمینار یک دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

شنبه, دی ۱۶, ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۰

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی