جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی سعید امیرزاده

فارسی

موضوع : شبیه سازی اثر لیزر کردن رگ‌های نامطلوب ایجادشده در شبکیه
ارائه دهنده : سعید امیرزاده
استاد راهنما :  دکتر محمدرضا سلیم پور
استاد  مشاور :  دکتر محسن لاهوتی
اساتید داور :  دکتر ابراهیم شیرانی و دکتر احمد صابونچی
چکیده
رگ ‌زایی فرآیند تشکیل رگ جدید از عروق موجود است. رگ‌ زایی همچنین یک تنظیم‌کننده کلیدی پاتوجنسیس، در بسیاری از فرآیند های کلینیکی مهم بیماری ها، مانند پیشرفت تومور و بیماری های چشمی است و در مواردی چون رویان زایی، بهبود زخم، ورم مفاصل، رشد تومور و همچنین در بعضی بیماری های شبکیه چشم ناشی از دیابت رخ می دهد، که رگ‌زایی در شبکیه موضوع مورد بحث تحقیق ماست. این بیماری که در افراد مبتلا به بیماری دیابت رخ می‌دهد، در صورت درمان نشدن باعث تشکیل شبکه رگی ناپایداری در سطح شبکیه شده که خونریزی کرده و دید فرد را مختل کرده در بدترین حالت باعث نابینایی کامل می‌گردد. یکی از روش‌هایی که به کمک آن از پیشرفت این بیماری جلوگیری می‌ کنند لیزر کردن سطح شبکیه است. در این روش پزشک در صورت تشخیص بیماری بیش از 80 درصد سطح شبکیه را لیزر کرده و از پیشرفت بیماری جلوگیری می‌ کند. مشکلی که این روش دارد این است که نقاطی که لیزر می‌شوند بینایی خود را از دست می‌دهند، بنابراین فرد بیمار اکثر بینایی خود را در اثر خود درمان به روش لیزر از دست می‌دهد.
در کار حاضر ابتدا بیماری رگ ‌زایی به کمک معادلات پیوسته حاکم بر فیزیک مسئله، به‌صورت دوبعدی شبیه ‌سازی شده است و تحلیلی بر روی نحوه رشد بیماری صورت گرفته است. سپس اثر لیزرکاری را به‌صورت یک ناحیه سوخته که هیچ ماده‌ای در آن وارد نمی ‌شود در این شبیه‌ سازی اعمال شده است و این نتیجه حاصل شده است که لیزر کردن سطح شبکیه در بدترین بیش از 80 درصد از رشد بیماری جلوگیری می کند. همچنین اثر اندازه لیزر، تعداد نقاط لیزر شده و شکل لیزر نیز مورد بررسی قرار گرفته است که این  نتیجه به دست آمده است که یک نقطه بهینه در اندازه لیزر وجود دارد که استفاده از اندازه‌های بزرگ‌تر از آن، بیش از اینکه باعث بهبود شود، سطح شبکیه چشم را از بین می‌برد. همچنین این نتیجه حاصل شد در یک اندازه لیزر ثابت، با شکستن ناحیه لیزر شده به نواحی کوچک ‌تر، باعث بهبودی و نجات سطح بیشتری از شبکیه می شود. در مورد شکل لیزر این نتیجه حاصل شد که ناحیه پشت لیزر که در تماس با ناحیه رگ‌زایی شده نیست اثری در بهبود بیماری ندارد بنابراین می‌توان با حذف این ناحیه، یعنی استفاده از نواحی لیزر شده با ارتفاع کوچک ‌تر، با میزان تخریب کمتر در اثر لیزرکاری، بهبودی بیشتری حاصل کرد. در انتها نیز به ‌عنوان یک پیشنهاد برای استفاده عملی از نتایج به‌دست‌آمده، یک شبکه عصبی از این نتایج، آموزش داده شده که با استفاده از روش بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک، با سرعت بالا، برای بیماران مختلف می ‌توان اندازه و تعداد نقاط لیزر را برای دست ‌یابی به حالت بهینه لیزر کاری، به دست آورد.
 

مکان: 

سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, دی ۱۸, ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۰

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی