جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد حسین فریدونی

فارسی

موضوع : بررسی صحت کاربرد قانون ماینر در سایش چسبان
ارائه دهنده : حسین فریدونی
استاد راهنما :  دکتر صالح اکبرزاده
استاد مشاور :  دکتر مایکل خوانساری
اساتید داور :  دکتر مصطفی جمشیدیان، دکتر محسن اصفهانیان
 
چکیده
      از مهمترین چالش ‌هایی که از گذشته صنعت با آن مواجه بوده است پدیده سایش است. سایش عامل بخش مهمی از تخریب و استهلاک قطعات می ‌باشد که موجب افت كارايي و کاهش عمر دستگاهها می‌ شود. به همین منظور تعیین و پیش بینی عمر سایشی قطعات از اهمیت ویژه ‌ای برخوردار است. از سوي ديگر، قانون ماینر کاربرد گسترده ‌‌ای در پیش ‌بینی عمر اجزاء مکانیکی تحت بارگذاري خستگي انباشته دارد. در این پژوهش به بررسی صحت کاربرد قانون ماینر در پيش ‌بيني عمر قطعات در سایش چسبان پرداخته شده است. در این راستا سیستم سایشی پین بر دیسک مورد استفاده قرار گرفت و طی آزمایشها با بارگذاری ‌های مختلف صعودی، نزولی و تصادفی که به نمونه بکر وارد شد، کابرد قانون ماینر در سایش و ارتباط روند بارگذاری با سایش رخ داده و مقدار ثابت قانون ماینر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می‌ دهد مقدار ثابت قانون ماینر در آزمایشهای صعودی بیشتر از نزولی است. در ادامه کار طی شبیه‌سازی های مختلف به محاسبه دمای سطح، انتروپی و تنش ‌های زیرسطحی در حین آزمایش و ارتباط آن‌ ها با یکدیگر پرداخته شد. نتایج بدست آمده در محاسبه‌ دما و جریان انتروپی نشان از ثابت بودن تقریبی مقدار افزایش دما و جریان انتروپی تا نقطه شکست در آزمایشها می باشد. بررسی توان تلف شده در آزمايش ها نشان می‌ دهد مقدار آن برای آزمایش‌ های چند نیرویی تا نقطه شکست ثابت بوده و مستقل از بارگذاری است. با بررسی تنش ‌های تماسی ارتباط روشنی بین روند بارگذاری و محل وقوع بیشینه تنش برشی زیرسطحی دیده شد به ‌این صورت که در بارگذاری‌ های نزولی برخلاف بارگذاری صعودی محل آن به سمت سطح تماس میل می‌ کند. اندازه‌گیری کاهش وزن و نرخ سایش نشان داد هرچه محل بیشینه تنش برشی زیرسطحی از سطح تماس بیشتر باشد مقدار وزن از دست رفته و نرخ سایش افزایش می‌ یابد.
کلمات کلیدی: سایش چسبان، قانون ماینر، تنش ‌های زیرسطحی، انتروپي
 

مکان: 

اتاق شورا دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

یکشنبه, دی 24, 1396 - 09:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی