جلسه سمینار اول دکتری علی اکبر اله دادیان

فارسی

موضوع : تحلیل نظری و تجربی تأثیر افزودن نانولوله های کربنی بین لایه های کامپوزیت‌های پلیمری در چقرمگی بین لایه ای
ارائه دهنده : علی اکبر اله دادیان
استاد راهنما :  دکتر محمد مشایخی
استاد مشاور : دکتر مهدی کاروان  
 اساتید داور : دکتر سعید ضیایی راد-دکتر رهام رفیعی-دکتر مصطفی جمشیدیان  
 
چکیده
یکی از چالش های استفاده از کامپوزیت های لایه ای در کاربردهای سازه ای خواص برون صفحه ضعیف این دسته از کامپوزیت ها است. از این‌رو افزایش چقرمگی و استحکام بین لایه ای برای مقابله با آسیب های بین لایه ای نظیر ایجاد و رشد تورق مورد توجه محققان قرار گرفته است. یکی از روش های اخیر برای دستیابی به این هدف استفاده از نانولوله ها در بین لایه ها است. بنابراین با توجه به کاربردهای رو به رشد نانوکامپوزیت ها، در این رساله بررسی چقرمگی بین لایه ای کامپوزیت کربن-اپوکسی با اضافه نمودن نانولوله مورد توجه قرار گرفته است. از روش های عددی چند مقیاسی بهره گرفته می شود. در روش چند مقیاسی، ورودی‌های مدل در هر مقیاس از مقیاس پایین تر و با توجه به فرضیه های در نظرگرفته شده، حاصل می گردد. با توجه به فیزیک مسأله و تنوع مکانیزم‌های چقرمه کننده از جمله پل زنی نانولوله و بیرون کشیدگی آن، مطالعه رفتار بین نانولوله و اپوکسی دارای اهمیت است. این هدف در فاز نانو به روش دینامیک مولکولی انجام می گردد. در فاز میکرو به دنبال مدل سازی مکانیزم های چقرمه کننده خواهیم بود. حجمک نماینده در این فاز با توجه به پارامترهای مختلف نظیر طول نانولوله و جهت گیری نانولوله در نظر گرفته می شود. با مطالعه رفتار حجمک نماینده تحت شرایط مودهای اول ودوم ضمن بررسی تأثیر برخی از پارامترها، ورودی های فاز ماکرو تأمین می گردد. در فاز ماکرو برای بررسی چقرمگی شکست بین لایه ای آزمون های استاندارد نظیر تیردولبه یک سر درگیر به روش ناحیه چسبنده مدل سازی می گردد.

مکان: 

سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

چهارشنبه, بهمن 4, 1396 - 13:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی