جلسه سمینار دوم دکتری ابوالفضل رحیمی مقدم

فارسی

موضوع : کنترل فعال ارتعاشات عرضی ناشی از نابالانسی روتورهای پوسته استوانه ای جدار نازک با استفاده از یاتاقان مغناطیسی و میراگر فیلم فشرده
ارائه دهنده : ابوالفضل رحیمی مقدم
اساتید راهنما : دکتر محمد دانش- دکتر کیوان ترابی
استاد/اساتید مشاور : -
استاد/اساتید داور : دکتر مهدی کشمیری-  دکتر مصطفی غیور
 
چکیده:
با افزایش سرعت راه اندازی تجهیزات دوار و لزوم به‌کارگیری روتورهای انعطاف پذیر با چند فرکانس خمشی در محدوده کاری، به‌منظور ارتقای بهره وری در روتورهای صنعتی، مسئله چگونگی مواجهه با ارتعاشات روتور بیش ‌از پیش موردتوجه قرار گرفته است. مسئله هنگامی پیچیده تر می شود که در طراحی ماشین دوار الزام سبک بودن آن ‌هم مدنظر باشد که درنتیجه حساسیت بیشتری را به همراه خواهد داشت. روتورهای پوسته ای جدار نازک با کاربرد خاص و روز افزون در صنعت خصوصا صنعت هسته ای، ازجمله این موارد است که معمولاً به دلیل الزامات طراحی فرآیندی، با سرعت های فوق بحرانی می چرخند.
هدف اصلی این تحقیق، بررسی رفتار دینامیکی و ارتعاشی روتورهای پوسته استوانه ای جدار نازک با حداقل یک سرعت بحرانی در محدوده سرعت کاری روتور، تحت بارگذاری نابالانسی به‌عنوان یکی از شایع ترین عیوب روتورها در صنعت است که به بررسی نحوه کنترل فعال ارتعاشات آن در عبور از سرعت های بحرانی، با استفاده از تکیه گاه های فیلم فشرده با سیال رئومغناطیس و یاتاقان های مغناطیسی فعال، به‌عنوان دو نمونه از تکیه گاه های کاربردی و کنترل پذیر می پردازد.
لازم به ذکر است که بیشتر مطالعات در زمینه روتورهای پوسته استوانه­ای، معطوف به تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته دوار با استفاده از مدل­های مختلف خطی و غیرخطی، با فرض پوسته جدار نازک و جدار ضخیم، تحت انواع شرایط مرزی استاندارد (غیر الاستیک) یا استفاده از روش­های حل تحلیلی و عددی مختلف و با استفاده از مواد کامپوزیت و غیرکامپوزیت بوده است و به موضوع تحلیل دینامیکی این نوع روتورها با بارگذاری­های مختلف تحت شرایط مرزی الاستیک و کنترل فعال ارتعاشات آن‌ها به‌ندرت پرداخته شده است.
 

مکان: 

سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

چهارشنبه, بهمن 11, 1396 - 09:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی