جلسه دفاع از رساله دکتری علی اکبر تقی­ پور

فارسی

تحلیل عددی مسایل الاستوپلاستیک کرنش محدود با المان‌‌ها و سلول‌‌های محدود مرتبه بالا
ارایه دهنده:  علی اکبر تقی‌‌پور
استاد راهنما: دکتر جمشید پرویزیان
اساتید مشاور: دکتر محمد سیلانی، دکتر الکساندر دوستر (دانشگاه صنعتی هامبورگ)
اساتید داور: دکتر محمود کدخدایی، دکتر مهران مرادی، دکتر بیژن برومند، دکتر شریف شاه‌‌بیک
 
چکیده:
تحقیق حاضر به منظور توسعه کاربرد دو روش عددی مبتنی بر تئوری اجزای محدود در تحلیل مسایل الاستیک-پلاستیک کرنش بزرگ تعریف شده‌‌است. یکی از این روش‌‌ها، روش اجزای محدود مرتبه بالا است که از توابع شکل سلسله مراتبی مرتبه بالای لژاندری انتگرال‌‌گیری‌‌شده برای گسسته‌‌سازی میدان حل استفاده می‌‌کند. دیگر روش، روش جدید سلول محدود است که از ترکیب روش اجزای محدود مرتبه بالا و روش دامنه مجازی به وجود آمده‌‌است. مزایای روش اجزای محدود مرتبه بالا عبارتند از: نرخ همگرایی بالا، حساسیت بسیار کم به اعوجاج المان‌‌ها و قابلیت فایق آمدن بر انواع قفل‌‌شدگی که این ویژگی‌‌ها برای مسایل غیرخطی پلاستیسیته کرنش بزرگ اهمیت زیادی دارند. با استفاده از رویکرد مرتبه بالا و به ویژه روش سلول محدود می توان نسبت به ترکیب مراحل مدل‌‌سازی هندسی و تحلیل اجزای محدود هم اقدام نمود. این روش، دامنه حل را بسیار ساده و با سلول هایی گسسته می کنند که لزوماً بر مرز منطبق نیستند. این تحقیق نشان می‌‌دهد که هر دو روش را می‌‌توان برای تحلیل الاستیک-پلاستیک مواد و سازه‌‌های مهندسی ساخته شده از فلزات نرم، به ویژه مواردی که دارای هندسه پیچیده هستند، با اطمینان به کار برد.
عملکرد روش‌‌های عددی مورد بررسی با تحلیل تعدادی از مسایل معیار و همچنین تعدادی مسیله کاربردی مورد ارزیابی جامع قرار گرفته‌‌است. نتایج تحلیل مسایل معیار که عبارتند از کشش ساده یک محوره نمونه‌‌های بدون شیار و شیاردار و فشارگذاری صفحه سوراخ‌‌دار با استفاده از حل‌‌های مرجع با یک روش اجزای محدود مرتبه پایین با نام F-bar به تایید رسیده‌‌است. مسایل کاربردی ویژه‌‌ای نیز از جمله مواد متخلخل و سلولی تحلیل شده‌‌اند. به خوبی نشان داده شده‌‌است که چگونه می‌‌توان خواص الاستیک-پلاستیک موثر و رفتار شکست این مواد را با روش سلول محدود به سادگی مدل‌‌سازی و تعیین نمود.

مکان: 

سمینار 1دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

چهارشنبه, اسفند ۱۶, ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۰

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی