جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی سید علیرضا اشرف نیا

فارسی

موضوع : محاسبه انرژی آزاد سطح وابسته به اندازه نانوذرات با استفاده از روش دینامیک مولکولی
ارائه دهنده : سید علیرضا اشرف نیا
استاد راهنما :  مصطفی جمشیدیان
استاد مشاور : محمد سیلانی
اساتید داور :  علیرضا شهیدی ، مهدی جوانبخت
 
چکیده
سطح نقشی اساسی در ویژگی‌ های ترمودینامیکی و مکانیکی مواد نانوساختار دارد. انرژی سطح به‌ عنوان یکی از مهم‌ ترین کمیت ‌هایی که ویژگی‌ های سطح را توصیف می‌کند ، مورد توجه محققان قرار گرفته ‌است. با این‌حال هنوز وابستگی این کمیت به اندازه نانوذرات و توزیع چگالی انرژی سطح در ماده به طور کامل بررسی نشده‌ است. در پژوهش حاضر با به‌کارگیری روش دینامیک مولکولی انرژی سطح برای نانوذرات و نانوحفرات کروی نقره، آلومینیوم، مس و آهن در دو حالت کریستالی و آمورف مورد بررسی قرار گرفته ‌است. با استفاده از نتایج شبیه ‌سازی برای صفحات نیمه‌ بی‌نهایت برای این فلزات صحت یکی از مدل ‌های مکانیک محیط‌ های پیوسته که اخیراً ارائه شده‌ است مورد بررسی قرار گرفت. تطابق قابل قبولی بین نتایج شبیه ‌سازی و مدل محیط پیوسته مشاهده شد. شبیه ‌سازی ‌ها نشان می‌ دهند که با افزایش اندازه نانوذرات انرژی سطح آن‌ ها افزایش می‌ یابد و به یک مقدار حدی که انرژی سطح صفحه‌ ی نیمه ‌بی ‌نهایت نامیده می‌شود میل می کند. برای نانوحفرات با افزایش اندازه‌ی حفره مقدار انرژی سطح کاهش می‌ یابد و در مقدار حدی به همان انرژی سطح صفحه‌ ی نیمه ‌بی‌ نهایت میل می‌ کند.
 

مکان: 

سمینار۲ دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, اسفند 21, 1396 - 13:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی