جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد محمد رضا نقدی

فارسی

موضوع : مطالعه تاثیر تنش­پسماند ماشینکاری روی بازگشت فنری در فرآیند ماشینکاری- شکل­دهی ترکیبی

 
ارائه دهنده : محمد رضا نقدی
استاد راهنما :  دکتر عباس قایی
استاد مشاور :  دکتر ابوذر طاهری زاده
اساتید داور :  دکتر محمود فرزین، دکتر پیمان مصدق­­
چکیده
فرآیند شکل­دهی- ماشینکاری ترکیبی از دو فرآیند ماشینکاری سازه­های نازک و شکل­دهی تدریجی تشکیل شده است. با استفاده از این فرآیند می­توان قطعاتی همانند پره­ها را بدون نیاز به ماشین کنترل عددی پنج محور تولید کرد. همچنین قطعات تولیدی با این روش به ماده خام کمتری نسبت به روش ماشینکاری نیاز دارند. هدف اصلی این تحقیق مطالعه تاثیر تنش­پسماند ماشینکاری روی بازگشت فنری در فرآیند شکل­دهی- ماشینکاری ترکیبي و در صورت امکان کاهش بازگشت فنری محصول از طریق پارامترها و تنش پسماند ایجاد شده در مرحله ماشینکاری در فرآیند ماشینکاری- شکل­دهی ترکیبی در حالت خمش می­باشد. برای این کار از یک هندسه ساده، که یک دیواره از دل بولک ماده خام ماشینکاری شده و بعد خم 45 درجه شده، استفاده شده است. جنس ماده مورد استفاده آلیاژ آلومینیوم AA7075-T651 است که به دلیل نسبت استحکام به وزن بالا یک آلیاژ پر مصرف در صنایع هوافضا است. در این پژوهش ابتدا میزان تاثیر پارامترهای مختلف ماشینکاری بر بازگشت فنری بررسی شد. در انجام آزمایش­ها مشخص گردید که پارامترهای سرعت دورانی، عمق برش محوری، نوع فرزکاری و مسیر ابزار فرزکاری تاثیر ناچیزی بر روی برگشت فنری دارند. اما پارامتر مقدار تغذیه با تاثیری که بر روی شکست قطعات دارد، می­تواند بر بازگشت فنری تاثیر قابل قبولی بگذارد. به این­گونه که هر چه مقدار تغذیه ماشینکاری بیشتر باشد، فاصله ابزار شکل­دهی تا ریشه دیواره می­تواند کمتر باشد. از طرفی هرچه ابزار شکل­دهی بتواند به ریشه قطعه کار نزدیکتر شود، بازگشت فنری بعد از شکل­دهی کمتر خواهد بود. در ادامه، فاصله ابزار شکل­دهی تا ریشه و میزان بازگشت فنری برای ۳ مقدار تغذیه­ی متفاوت در ماشینکاری قطعات بدست آمد. این نتایج نشان دادند که پارامتر تغذیه می­تواند حدود 13 درصد روی بازگشت فنری تاثیر بگذارد. با توجه به این فواصل یک معیار جهت تولید قطعه سالم بدست آمد. برای مشخص شدن دلایل این اتفاقات از شبیه­سازی استفاده شد. برای شبیه­سازی فرآیند شکل­دهی- ماشینکاری ترکیبی به دلیل اینکه باید کل ماشینکاری شبیه­سازی می­شد و سپس همه نتایج به قسمت شکل­دهی انتقال داده می­شد از نرم افزار المان محدود آباکوس استفاده شد. از شبیه­سازی مشخص شد که تنش­پسماند ماشینکاری بر بازگشت فنری قطعه پس از شکل­دهی به صورت مستقیم تاثیر ندارد. این اتفاق به این دلیل می­باشد که توزیع تنش­پسماند طولی در دیواره در راستای ضخامت به صورت متقارن است به گونه­ای که تنش­پسماند روی دیواره و پشت آن تقریبا با هم برابرند همچنین بوسیله شبیه­سازی و آزمایش­های عملی حاصل از تنش زدایی قطعه، دلیل این­که چرا با افزایش مقدار تغذیه می­توان ابزار شکل­دهی را به ریشه دیواره نزدیک­تر کرد، مشخص شد. این اتفاق به این دلیل می­باشد که تنش­پسماند فشاری در لایه اول دیواره و نزدیک به ریشه برای قطعه­ای که با مقدار تغذیه بالاتر ماشینکاری شده بیشتر است، در نتیجه فاصله ابزار تا ریشه در هنگام شکل­دهی می­تواند کمتر باشد و به تبع آن بازگشت فنری کمتر است.

مکان: 

سمینار 1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

یکشنبه, خرداد ۲۰, ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی