جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد مهدی توافقی

فارسی

موضوع : مدل­ سازی و تخمین عمر استنت-های پلیمری زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید با رهیافت مکانیک آسیب
ارائه دهنده : مهدی توافقی
استاد راهنما :  دکتر محمد مشایخی
استاد مشاور : دکتر محمود کدخدایی
اساتید داور :  دکتر محمد سیلانی   دکتر مهدی سلمانی تهرانی
 
چکیده
 استنت جهت باز نگه داشتن مسیر خون­رسانی شریان در نقطه مسدود شده مورد استفاده به صورت دائمی یا موقتی قرار می­گیرد. استنت­های پلیمری زیست تخریب پذیر از جنس پلی لاکتیک اسید، استنت­های موقتی هستند که درون رگ قرار گرفته و پس از درمان رگ، تجذیه شده و جذب بدن می­شوند و به دلیل زیست سازگار بودن، عارضه­ای به همراه ندارند. هدف این پایان نامه تخمین عمر یک استنت پلیمری زیست تخریب­پذیر است. در این پژوهش، از رفتار ویسکوالاستیک شبه خطی برای مدل کردن رفتار استنت و رگ و از رفتار هایپرالاستیک برای مدل کردن پلاک استفاده شده است. برای شبیه­سازی رفتار استنت، رگ و پلاک از نرم­افزار اجزای محدود آباکوس صریح استفاده شده است. برای پیاده­سازی رفتار ویسکوالاستیک استنت و رگ، یک زیربرنامه vumat در نرم­افزار آباکوس صریح تدوین شده است و با استفاده از نتایج آزمون­های تجربی رفتار پلی­لاکتیک اسید و رگ در کشش و رهاسازی تنش، با مقادیر مختلف آسیب، راستی آزمایی نتایج انجام شده است. از نتایج تجربی رشد آسیب در پلی لاکتیک اسید، پارامتر­های رشدآسیب استخراج شده و باتوجه به رفتار ویسکوالاستیک استنت، وجود حلقه هیسترزیس در پلی لاکتیک اسید بررسی شده است. در این پژوهش دو مدل هندسه استنت بررسی شده و تاثیر ضخامت­های مختلف استنت در بارگذاری­ فشاری و خمشی مورد بررسی قرار گرفته است. برای ایجاد خمش در استنت، از دو زیربرنامه VDISP و VDLOAD در آباکوس استفاده شده است. استحکام شعاعی استنت 2B3 و 1Z1 با ضخامت­های مختلف در فشار و خمش مقایسه و بررسی شده است. بررسی رشد آسیب و تعیین عمر نهایی استنت در مدل­های هندسی مختلف با ضخامت mm 1/0 تحت خمش در بارگذاری چرخه­ای از نتایج این پژوهش است. در انتهای این پژوهش، یک مدل هندسی استنت با ضخامت mm 1/0 درون رگ تحت بارگذاری چرخه­ای شبیه­سازی شده و تنش درون استنت، رگ و پلاک بررسی شده و عمر نهایی استنت درون رگ تحت بارگذاری چرخه­ای تعیین شده است.
 

مکان: 

سمینار 1 دانشکده مکانیک

تاریخ: 

چهارشنبه, خرداد 23, 1397 - 08:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی