جلسه سمینار یک دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی (آقای ابراهیم سلیمی)

فارسی

عنوان: شبیه­ سازی و مطالعه اندرکنش امواج صوتی و شعله­ های غیر­پیش­ آمیخته آرام و آشفته
ارائه دهنده: ابراهیم سلیمی
اساتید راهنما: دکتر محسن دوازده ­امامی، دکتر احمدرضا پیشه­ ور
اساتید داور: دکتر ابراهیم شیرانی، دکتر محمود اشرفی­ زاده
چکيده
به ناپایداری احتراق حاصل از اندرکنش امواج صوتی و شعله، ناپایداری ترموآکوستیک گویند. با رخداد این ناپایداری در مشعل­ ها و محفظه احتراق، امکان خاموش شدن شعله و تخریب تجهیزات می­ باشد. همچنین اخیرا از این ناپایداری برای اطفا حریق استفاده شده است. بررسی فیزیک حاکم بر این مسئله و عوامل موثر در کنترل پایداری و ناپایداری شعله حائز اهمیت است. تحقیقات پیشین در این زمینه اغلب تجربی بوده و در دو دهه اخیر، تحقیقات عددی انجام شده است. تحقیقات عددی انجام شده به صورت موضعی و با جزئیات فیزیک مسئله اندرکنش موج صوتی و شعله را با روش DNS بررسی کرده­ اند. برای شبیه ­سازی در ابعاد صنعتی، اغلب از مدل LES استفاده می ­شود. بنابراین بررسی فیزیک حاکم این مسئله با مدل LES و مقایسه با نتایج روش DNS، برای شناسایی توانایی و دقت مدل LES در این مسئله حائز اهمیت است. همچنین بدست آوردن مناسب ترین مکانیزم شیمیایی از نظر دقت و هزینه کمک شایانی در انجام تحقیقات آتی دارد. از دیگر اهداف پژوهش، بررسی اندرکنش موج صوتی و شعله غیرپیش ­آمیخته مطابق با آزمایش­ های صورت گرفته در سال­های اخیر و شناسایی گونه­ های پایدارکننده شعله در سوخت­ های مختلف با محاسبه معیار ناپایداری رایلی گونه ­ها است.
 
کلمات کليدی: اندرکنش شعله و امواج صوتی، شبیه­ سازی عددی، ناپایداری ترموآکوستیک، معیار ناپایداری رایلی.
 

مکان: 

سمینار 1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, آبان 21, 1397 - 14:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی