جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای علیرضا قوامی نیا)

فارسی

موضوع : مقایسه پایداری روش های مختلف شبکه‌ی بولتزمن، در شبیه‌سازی جریان‌های سیال با اعداد رینولدز متفاوت
ارائه دهنده: علیرضا قوامی‌نیا
استاد راهنما:  دکتر محمود اشرفی‌زاده
استاد مشاور:  دکتراحمدرضا پیشه‌ور
اساتید داور:  دکتر محسن ثقفیان و دکتر  احمد سوهانکار اصفهانی
چکیده
‎‎روش شبکه‌ی بولتزمن یکی از جدیدترین روش‌های دینامیک سیالات محاسباتی است که در دهه‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این روش نیز مانند دیگر روش‌ها با ظهور خود مسائلی را به طور ضمنی مطرح کرده است. یکی از عمده ترین این مسائل چالش پایداری روش شبکه‌ی بولتزمن در شبیه‌سازی جریان‌های سیال با اعداد رینولدز مختلف است. در این پژوهش، سعی بر آن بوده است که به شیوه‌ای نظام‌مند چند روش مختلف شبکه‌ی بولتزمن از جمله روش‌های BGK، MRT، Cascaded Central Moments Space،Non-Orthogonal Cascaded Central Moments Space و CSKM با یکدیگر مقایسه شوند.
در این راه از هندسه‌ی حفره با در متحرک استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مدل‌های با قابلیت تنظیم جداگانه‌ی زمان‌های آرامش، عملکرد بهتری از منظر پایداری و دقت عددی نسبت به مدل‌ BGK از خود نشان می‌دهند. همچنین مدل‌های Cascaded Central Moments Space LBM، CSKM و Non-Orthogonal Cascaded Central Moments Space LBM پایداری به مراتب بهتری از مدل MRT دارند. همچنین در این پژوهش با مطالعه‌ی چند دسته ضرایب آرامش مختلف نشان داده شده است که انتخاب درست این ضرایب می‌تواند باعث افزایش چند برابری پایداری شود. در انتها با محاسبه هزینه‌ی محاسباتی مدل‌های مختلف پیشنهاداتی برای انتخاب روش مناسب برای حل ارائه گردیده است.

مکان: 

سمینار 3 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, آبان 28, 1397 - 08:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی