جلسه اول کمیته راهبری دکتری تخصصی مهندسی مکانیک (آقای حامد خدابخشیان)

فارسی

با عنوان: بررسی تجربی تاثیر پارامترهای هندسی یک نوع گردابه ساز جدید بر مشخصه­ های آیرودینامیکی یک بال لامبدا
ارائه دهنده: حامد خدابخشیان نائینی
استاد راهنما: دکتر مهدی نیلی احمد آبادی
اساتید داور: دکتر احمد رضا پیشه ور، دکتر احمد سوهانکار اصفهانی
چکيده
تحقیق حاضر پیشنهادیه بررسی اثر تغيير هندسه لبه حمله بر مشخصه­ هاي آيروديناميکي يک بال لامبدا می­ باشد. این ساختار از انواع جدید بال های پرنده است که در سال های اخیر با توجه به مشخصه­ های خاصی که دارد در صنعت هوایی نظامی و حتی مسافربری مورد توجه قرار گرفته است.با توجه به اینکه آیرودینامیک این پرنده‌ها ناشناخته­ های فراوانی داشته، در مراکز پیشرفته هوانوردی دنیا، تحقیقات به سمت شناسایی آن شکل گرفته است. البته هم به علت جدید بودن طرح و هم خودداری صاحب نظران از نشر اطلاعات، همچنان این نوع ساختار بخصوص در کشور ما جای کار فراوانی دارد. در تحقیق حاضر، آیرودینامیک یک بال لامبدا با محوریت تغییر هندسه لبه حمله بررسی می­ شود. این بررسی در حوزه تست های تجربی تونل باد صورت می­ گیرد. با توجه به اهمیت پدیده گرادبه روی این نوع بال، سعی در شناسایی آن روی این بال با تغییر مشخصه هندسه ذکر شده می­ باشد. هندسه­ های مختلف برای ساخت مدل و انجام مطالعه تجربی انتخاب می­ گردند که در نتایج تجربی جمع بندی و طرحهای مختلف مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار خواهند گرفت. مطالعه تجربی در دوحوزه تست های نیرویی با استفاده از بالانس نیرویی شش مولفه با تمرکز بر مطالعه ضرایب نیروی برآ و پسا و همچنین تست های آشکار سازی  جهت شناسایی اثر تغییرات هندسی بر جریان گردابه ای روی بال می باشد.
کلمات کليدي: بال لامبدا، شکل لبه حمله، تست تونل باد، گردابه، کنترل جریان

مکان: 

سمینار 1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, آذر 5, 1397 - 14:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی