جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی‌ارشد (آقای محمدجواد ادهم)

فارسی

موضوع : بررسی تجربی تولید متان زیستی توسط انواع پسماندهای گیاهی و حیوانی
ارائه دهنده : محمدجواد ادهم
استاد راهنما :  دکتر علی‌اکبر عالم‌رجبی
استاد مشاور :  دکتر حمید زیلویی
اساتید داور :  دکتر محسن دوازده‌امامی و دکتر محمدرضا توکلی‌نژاد
چکیده
آلودگی محیط‌ زیست، کمبود انرژی، افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن کره‌ زمین، از بزرگترین چالش‌های بشر در قرن 21 است که زندگی او را تهدید می‌کند. به‌علت رشد چشمگیر صنایع در جهان و به‌منظور کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، هزینه‌های انرژی، وابستگی به سوخت‌های فسیلی و گرم شدن کره زمین توجه همه به‌سوی انرژی‌های تجدیدپذیر جلب شده است.با تولید بیوگاز میزان برداشت از منابع نفت و گاز زیرزمینی کمتر شده و این منابع برای آینده ذخیره می‌شوند. لازم به ذکر است که درنهایت بیوگاز تولیدی می‌تواند به‌منظور پخت‌وپز، گرمایش، تولید برق و سوخت خودرو استفاده شود. در این پروژه متان زیستی حاصل از چندین پسماند گیاهی و حیوانی بررسی و تعیین شده و درنهایت ترکیب بیوگاز و درصد متان آن به‌وسیله دستگاه کروماتوگرافی گاز بدست آورده شده است. با تعیین ترکیب بیوگاز جمع‌آوری‌شده و انجام آنالیز عنصری و تعیین نسبت کربن به نیتروژن نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

مکان: 

سمینار 1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, آذر 19, 1397 - 15:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی