جلسه سمینار 2 دکتری (آقای کاظم مالکی پور)

فارسی

موضوع : تحلیل تجربی و عددی چندمقیاسی رفتار Ti-6Al-4V ساخته شده به روش SLM تحت بارگذاری خستگی
ارائه دهنده : کاظم مالکی‌‎‌پور
اساتید راهنما :  دکتر محمد مشایخی، دکتر محسن بدرسمای
اساتید داور :  دکتر سعید ضیائی‌راد، دکتر احسان فروزمهر، دکتر محمد سیلانی
 
چکیده
یکی از روش‌های ساخت افزودنی، ذوب گزینشی لیزر(SLM) است که وجه تمایز آن با سایر روش‌های ساخت افزودنی استفاده از لیزر توان بالا به منظور فرآوری مواد فلزی است. عمدتا از این روش برای مواد با ارزش مانند آلیاژهای تیتانیوم، آلومینیوم و فولاد ضدزنگ استفاده می‌شود. علی‌رقم مزایای زیاد این روش ساخت، عیوب میکروساختاری ایجاد شده هنگام ساخت منجر به نزول خواص مکانیکی و خستگی این قطعات می‌گردد. در سالهای اخیر تحقیقات زیادی در زمینه بررسی خواص‌ مکانیکی این قطعات انجام گرفته‌است.
هدف از انجام این رساله بررسی تاثیر عیوب میکروساختاری و فازهای میکروساختاری بر خواص خستگی تیتانیوم64 است. در این گزارش با رویکرد مکانیک آسیب در محیط‌های پیوسته، رشد آسیب ناشی از بارگذاری خستگی در قطعات ساخته‌شده به روش SLM مورد بررسی قرار گرفته‌است. با بهره‌گیری از مدل کارسختی سینماتیک آرمسترانگ-فردریک اثر باشینگر ناشی از بارگذاری کشش-فشار مدل شده‌است. از مدل کارسختی همسانگرد غیرخطی در مجاورت مدل کارسختی سینماتیک استفاده شده‌است. از مدل رشد آسیب لمتر-شابوش مبتنی بر بیشینه تنش دریک سیکل به منظور مدل‌سازی آسیب در ناحیه الاستیک و از مدل آسیب لمتر مبتنی بر کرنش پلاستیک انباشته به منظور مدل‌سازی آسیب در ناحیه پلاستیک استفاده شده‌است. هزینه محاسباتی تحلیل خستگی پرچرخه با بهره‌گیری از الگوریتم پرش در چرخه بسیار کاهش یافته‌است. مدل‌های فوق به کمک زیربرنامه در بستر نرم‌افزار آباکوس پیاده‌سازی شده‌اند.
ثوابت مدل‌های فوق به کمک نتایج آزمون‌های تجربی موجود در مقالات استخراج شده‌اند. نتایج ناشی از مدل‌سازی یک المان با نتایج حاصل از مدل انتگرالی مقایسه شده و صحت نتایج حاصل از مدل المان محدود تایید شده‌است. در نهایت نتایج تحلیل آسیب خستگی در حجمک نماینده با حفره مرکزی گزارش شده‌است. نتایج حاکی از افت استحکام و عمر خستگی به دلیل وجود حفره در میکروساختار ماده است.

مکان: 

اتاق شورا دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

سه شنبه, دی 25, 1397 - 13:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی