جلسه سمینار 2 دکتری (آقای مجتبی حاجی شمسایی)

فارسی

موضوع: مدل‌سازی و شبیه‌سازی دینامیک تومورهای مغزی با در نظر گرفتن نیروهای موثر در رشد تومور
ارائه دهنده: مجتبی حاجی شمسایی
اساتید راهنما:  دکتر احمدرضا پیشه‌ور،  دکتر مجید سلطانی
استاد مشاور: دکتر آرمان رهمیم
اساتید داور: دکتر محسن ثقفیان،  دکتر محمدرضا سلیم­ پور
چکیده
با وجود سالها تحقیقات فراوان بر روی شناسایی و درمان بیماری سرطان، به علت پیچیدگی فرآیندهای مربوط به آن ، هنوز نقاط مبهم فراوانی وجود دارد. سرطان مجموعه‌ای از فرآیندهای در سطح مولکولی تا بافت است. در این رابطه بکارگیر‌ی روش‌های مدل‌سازی و شبیه‌سازی رفتار تومور می‌تواند کمک شایانی به فرایند تشخیص و درمان سرطان داشته باشد. امروزه با بکارگیری روش‌های کامپیوتری پیشرفت‌هایی در زمینه تشخیص و درمان سرطان برداشته شده است.
در مورد برخي سرطان‌ها همچون سرطان مغز، كه اصولاً روند درمان با ريسكهاي خاصي همراه است، پيش بيني رشد تومور، جراح را در اين جهت كه آيا برداشتن تودة سرطاني مي‌تواند اثر مثبتي در طول عمر بيمار داشته باشد يا نه، ياري مي رساند. روش‌هاي درماني متنوعي در بيماري سرطان وجود دارد. جهت درمان سرطان غالباً از تركيبي از روش‌هاي مختلف استفاده مي شود، كه از آن‌جمله مي توان به جراحي، پرتودرماني، هورمون‌درماني، ايمونوتراپي، شيمي‌درماني و گرما‌‌درماني اشاره کرد .در بعضي از موارد علت اصلي شكست روش‌هاي درماني، انتخاب روشي نادرست در روند درمان و يا تجويز دز دارو مي‌باشد. چنانچه بتوانيم با استفاده از روشي سيستماتيك و بدون اينكه عملاً يك روش درماني را به اجرا در آوريم، نتايج آن روش را بر روی رشد تومور بدست آورده و با روش‌هاي ديگر مقايسه كنيم، قادر خواهيم بود به نتايج بهتري دست یابیم.
با توجه به تشخیص دیرهنگام تومورهای مغزی (وقتی قطر تومور به 3 سانتی متر می‌رسد)، استفاده از یک مدل کامل برای شبیه‌سازی تشخیص و پیش‌بینی رشد تومورهای مغزی لازم است. لزوم بررسی اثر تنش‌های مکانیکی در رشد تومورهای مغزی در این رساله مورد بررسی قرار می‌گیرد. با داشتن یک مدل کامل، می­توانیم روشهای درمانی مانند رادیودرمانی و شیمی‌درمانی و ... را بر روی رشد تومور بررسی کرد.
در این گزارش، بررسی رشد تومور‌های گلیوبلاستوما در دو بعد مدل‌سازی می‌شود. برای فرایند شخصی سازی مدل رشد تومور،  روش بهینه سازی در نظر گرفته می­شود  تا بتوان رشد تومور را برای هر بیمار در آینده پیش بینی کرد. در ادامه، تنش‌های مکانیکی جامداتی و سیالاتی در تومور در حال رشد مدل‌سازی خواهد شد و اهمیت هر تنش در رشد تومور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بررسی این تنش‌ها باعث شناخت بهتر فرایند رشد و درمان تومورهای مغزی می‌شود. تنش‌های مکانیکی در رشد تومور موثرند، چون این تنش‌ها باعث ایجاد فشار بر روی سلول‌های سرطانی می‌شوند. همچنین باعث تغییر در ورم مغزی می‌شوند.
همچنین بر مبنای روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک مدل های رشد تومور بر مبنای هر بیمار، بهینه شده و برای هر بیمار الگوی جداگانه درمان معرفی می­گردد. در این روش بهینه سازی، پارامترهای هر مدل تخمین زده می­شود.
 

مکان: 

سمینار 1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

یکشنبه, دی 23, 1397 - 11:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی