جلسه­ ی دفاع پایان­ نامه کارشناسی ارشد (خانم فاطمه مساح)

فارسی

موضوع : بهینه‌سازی میکروکانال سه‌قسمتی دولایه‌ای جاذب حرارت
ارائه دهنده : فاطمه مساح
اساتید راهنما :  آقای دکتر محمدرضا سلیم پور، آقای دکتر محمدرضا توکلی
استاد مشاور:  آقای دکتر ابراهیم شیرانی
اساتید داور:  آقای دکتر محمود اشرفی زاده، آقای دکتر احمد سوهانکار اصفهانی
چکیده
با توجه به توسعه تجهیزات الکترونیکی با سرعت بسیار زیاد و همچنین افزایش شار حرارتی تولیدی قطعات الکترونیکی، نیاز به خنک کاری آن‌ها برای نگه‌داشتن دمای قطعات در محدوده دمای مجاز کاری، بسیار حائز اهمیت است. روش‌های خنک کاری قبلی برای چنین نیازی، امروزه نمی‌تواند پاسخگو باشد. درنتیجه محققان به دنبال روش‌های خنک کاری جدید با بازده بالا و بهبود این روش‌ها، نسبت به روش‌های قبلی بوده‌‌اند. روش خنک کاری با میکروکانال جاذب حرارت به دلیل داشتن انتقال حرارت جابجایی بالا و نیاز به ماده مبرد کم بسیار مورد توجه قرار گرفت. در سال‌های اخیر خنک کاری تجهیزات الکترونیکی با میکروکانال جاذب حرارت و همچنین بهینه کردن این کانال به‌منظور بالا بردن کارایی و عملکرد حرارتی آن‌ها مورد توجه می‌باشد. در پروژه حاضر هدف، بهینه‌سازی هندسی میکروکانال جاذب حرارت مستطیلی با پره Y شکل در وسط میکروکانال، به‌منظور کمینه کردن دمای بیشینه میکروکانال می‌باشد. در کار حاضر، حل عددی سه‌بعدی، برای جریان جابجایی اجباری آرام در داخل میکروکانال و با سیال خنک‌کن آب، به‌منظور بهینه کردن هفت درجه آزادی تعریف‌شده در پروژه، انجام شده است. بهینه‌سازی تحت قیودی مانند حجم کل میکروکانال و حجم جامد ثابت انجام شده و اختلاف فشار دو سر کانال ثابت در نظر گرفته شده است. سطح زیرین میکروکانال جاذب حرارت، تحت شار حرارتی یکنواختی می‌باشد. برای بهینه‌سازی هندسی میکروکانال‌ها از روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود که یکی از این روش‌ها، تئوری ساختاری می‌باشد. در ابتدا مقدمه‌ای راجع به میکروکانال‌ها و همچنین تئوری ساختاری آورده می‌شود. سپس درجات آزادی تعریف‌شده در پروژه، بهینه‌سازی شده و نتایج بهینه‌سازی به‌تفصیل آورده می‌شود. پس از بهینه‌سازی هندسی میکروکانال جاذب حرارت با پره Y شکل و مقایسه آن با حالت پیش از بهینه‌سازی، شاهد کاهش دمای بیشینه به میزان 5/6 درجه سانتی‌‌گراد هستیم و این میزان کاهش در دمای بیشینه در این ابعاد بسیار اهمیت دارد و موجب افزایش عملکرد حرارتی می‌شود. در ادامه نیز پره Y شکل با یک پره متخلخل در میکروکانال جاذب حرارت بهینه‌شده جایگزین شده و نتایج حرارتی حاصل از حل عددی با پره متخلخل، با پره غیرمتخلخل در میکروکانال با ابعاد بهینه‌شده هندسی، مقایسه گردیده‌‌اند. نتایج نشان داد، پره غیرمتخلخل در این میکروکانال جاذب حرارت با ابعاد بهینه، نسبت به پره متخلخل، موجب دمای بیشینه کمتری می‌‌شود.

مکان: 

سمینار 1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

سه شنبه, دی 25, 1397 - 11:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی