جلسه سمینار 2 دکتری (آقای رسول شاهرخ)

فارسی

موضوع: اکستروژن سرد ریز چرخدنده به کمک ارتعاشات فراصوتی
ارایه دهنده: رسول شاهرخ
استاد راهنما: دکتر عباس قائی
استاد مشاور: دکتر محمود فرزین
اساتید داور: دکتر محمدرضا فروزان، دکتر محسن بدرسمای
چکیده
کوچک‌سازی محصول، روند همه جانبه جهانی در بسیاری از شاخه‌های صنعتی مانند دستگاه‌های پزشکی، لوازم الکترونیک، ارتباطات، هوافضا، خودرو و نظامی است. این روند مستلزم توسعه فناوریهای میکروساختی کارآمد برای ساخت قطعات، اجزا و محصولات در مقیاس میکرو می‌باشد. در دو دهه‌ی گذشته فناوریهای میکروساختی شامل میکروماشینکاری، میکروتزریق و میکروشکل‌دهی بخوبی توسعه یافته‌اند. میکروشکل‌دهی فناوری ساخت قطعات فلزی بسیار کوچک و بدون عیب می‌باشد که در تولید انبوه بسیار پرکاربرد بوده و در بسیاری از محصولات صنعتی مورد نیاز است. در این فاز از انجام رساله دکتری، تمرکز اصلی تحقیقات بر روی محاسبه ضریب اصطکاک قطعات درابعاد میکرو در حضور و غیاب نوسانات فراصوتی می‌باشد که بدین منظور از آزمون استاندارد فشار حلقه استفاده شده است.آزمون فشار حلقه بصورت گسترده برای مطالعه‌ی تحلیلی، تجربی و عددی اصطکاک در فرآیندهای شکل‌دهی حجمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق تاثیر پارامترهایی نظییر دامنه نوسانات، روانکار، سرعت و اندازه نمونه در آزمون فشار میکرو حلقه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین محاسبه سهم اصطکاک و نرم شدگی صوتی در کاهش نیروی شکل دهی این فرآیند محاسبه گردید. نتایج نشان داد که با افزایش دامنه نوسانات نیرو شکل‌دهی و ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد. همچنین  با کاهش اندازه نمونه، ضریب اصطکاک در نمونه افزایش می‌یابد. از نتایج دیگر که می‌توان بدان اشاره نمود این است که روانکار پودر گرافیت بیشترین کاهش نیرو را منجر شده است.
 

مکان: 

سمینار 1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

چهارشنبه, بهمن 10, 1397 - 10:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی