جلسه سمینار 2 دکتری (آقای روح الله میرزاامیری)

فارسی

موضوع: بررسی تجربی و شبیه سازی عددی رفتار تریبولوژیکی دو سطح درگیر و مکانیزم های کاهش اصطکاک و سایش در حضور نانوذرات الماس   
ارایه دهنده: روح الله میرزاامیری
اساتید راهنما: دکتر صالح اکبرزاده، دکتر سعید ضیای راد
اساتید داور: دکتر محمدرضا فروزان، دکتر اصفهانیان، دکتر سلیمی جزی

چکیده

با ورود دانش مهندسی به حوزه ابعاد نانو در حیطه‌های مختلف، محققان تریبولوژی نیز با کشف ظرفیت‌های ناشناخته در مواد و پدیده‌های نانو و استفاده آن با هدف کاهش اصطکاک و سایش، حوزه نانوتریبولوژی را در دهه اخیر توسعه داده‌اند. افزودن نانوذرات به روانکارهای پایه و ایجاد نانوروانکارها یکی از این تحولات بوده است. هرچند اثرات مثبت تریبولوژیکی نانوروانکارها اثبات شده است ولیکن هنوز دانشمندان نتوانسته‌اند بصورت کامل پرده از علل و مکانسیم‌های فعال در پس آنچه اتفاق افتاده است بردارند و در توجیه رفتارهای مشاهده شده بیشتر ارائه پیشنهادات تخمینی انجام شده است. در کنار توسعه تجهیزات گران‌قیمت آزمایشگاهی در حوزه نانو، استفاده از شبیه‌سازی‌های مرتبه اتمی نیز به ابزاری مکمل و لازم برای کشف این مکانیسم‌ها تبدیل شده است. یکی از نانوذرات بسیار پرکاربرد نانوذرات الماس هستند که خواص متمایز، آنها را گزینه مناسبی برای استفاده در نانوروانکارها قرارداده است. رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی و دور از انتظار در خصوص نانوذرات الماس باعث شده که محققان پژوهش‌های زیادی را بر روی رفتارهای این نانوذره انجام دهند. در پژوهش پیش‌رو سعی شده است مکانیزم‌های موثر در تغییر رفتار اصطکاکی و سایشی که با حضور نانوذرات الماس در یک تریبوسیستم ایجاد می‌گردند مورد بررسی قرار گیرد. مدل مورد بررسی شامل دوسطح جامد و نانوروانکار بین آن دو خواهد بود. ضخامت لایه روانکار به‌اندازه‌ای نیست که از تماس زائده‌های سطوح زبر با یکدیگر جلوگیری کند و به عبارتی دیگر رژیم روانکاری مرزی خواهد بود. پژوهش‌ها در دوبخش آزمایشگاهی و شبیه‌سازی دینامیک مولکولی انجام پذیرفته است.

 
 

مکان: 

سمینار 1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

دوشنبه, بهمن 15, 1397 - 13:30

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی