جلسه دفاع جامع پژوهشی2 (آقای محمد مهدی قلب)

فارسی

موضوع: طراحي و بهينه­ سازي يكپارچه و مكاترونيكي صفحه پایدار اینرسی
 ارائه دهنده: محمد مهدی قلب
استاد راهنما: دکتر سعید بهبهانی
استاد مشاور: دکتر مهدی کشمیری
اساتید داور: دکتر مصطفی غیور، دکتر جواد عسکری، دکتر محمد دانش
چکیده
صفحه پایدار اینرسی یکی از اجزای اصلی حفظ پایداری در سیستم­ های ردیابی هدف، هدایت موشک، کنترل برجک تانک و یا هر وسیله پرتابگر گلوله، ارتباطات رادیویی، تلسکوپ ­های فضایی، دوربین­ های دستی وسیستم سنجش از راه دور هوابرد می­ باشد. در ارتباطات رادیویی و سنجش از راه دور، رادار در حال چرخش نصب شده روی یک شناور یا هر وسیله دیگر در معرض اغتشاشات نامعینی قرار می­ گیرد. در این حالت، دقت و پایداری سیستم به طور مستقیم بر ارسال و دریافت امواج و کیفیت تصاویر تأثیر می­ گذارد. بنابراین افزایش دقت صفحه پایدار در طراحی و توسعه صفحات پایدار اینرسی دارای اهمیت بسیار قابل توجهی می­ باشد.
بدین منظور در این گزارش خلاصه فعالیت‌های انجام شده و نتایج حاصل براساس مراحل و فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در پیشنهادیه رساله دکتری ارائه شده است. گزارش در سه بخش تنظیم شده ‌است. بخش اول شامل تعریف مسئله و اهداف و خواسته‌ها می‌باشد. بخش دوم شامل معرفی ابزار مدل­سازی و بهینه ­سازی بکار گرفته شده می­ باشد. در بخش سوم شبیه ­سازی و استخراج معادلات بیان شده است. و در بخش چهارم بحث و بررسی نتایج حاصل از شبیه­ سازی و بهینه ­سازی سیستم  ارائه گردیده است.  
 
کلمات کلیدی: صفحه پایدار اینرسی، بهینه­ سازی یکپارچه مکاترونیکی، مدل­سازی باندگراف، برنامه ­سازی ژنتیک، الگوریتم ژنتیک
 
 
 

مکان: 

سمینار1 دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

شنبه, 20 مهر, 1398 - 15:15

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی