جلسه دفاع جامع پژوهشی 2 دکتری (آقای محمدابوالحسنی)

فارسی

موضوع : بررسی تجربی ـ عددی اثر پیش چرخش جریان بر بهبود خنک کاری لایه ای
ارائه دهنده: محمد ابوالحسنی مقدم
استاد راهنما: دکتر محمدرضا سلیم پور
استاد  مشاور: دکتر محمدرضا توکلی
اساتید داور: دکتر احمد سوهانکار اصفهانی، دکتر محسن ثقفیان
چکیده
توربین­ های گازی در موتورهای جت، نیروگاه­ های تولید برق و دیگر مصارف صنعتی کاربرد دارند. در این توربین­­ ها افزایش نسبت فشار کمپرسور و دمای ورودی به توربین گاز (پس از محفظه ­ی احتراق) دو روش عمده برای افزایش راندمان و توان خروجی موتور می­ باشد. در توربین­ های گاز پیشرفته به منظور افزایش راندمان، معمولأ دمای گاز ورودی به مرحله­ ی اول تور بین را افزایش می­ دهند به طوریکه این دما از محدوده­ ی قابل تحمل آلیاژ استفاده شده جهت ساخت پره ­های توربین بیشتر می ­باشد. به منظور محافظت اجزای توربین و محفظه احتراق در برابر گازهای بسیار داغ حاصل از احتراق، از خنک کاری لایه­ای استفاده می­ شود. در خنک کاری لایه­ای، یک لایه از سیال سرد (سیال با دمای پایین تر نسبت به گازهای حاصل از احتراق) بر روی اجزا قرار گرفته و اجزا را در برابر جریان بسیار داغ خروجی از محفظه ­ی احتراق محافظت می­ کند. از آن­جا که این سیال نسبتا سرد از قسمت ­های بالایی کمپرسور گرفته می ­شود منجر به کاهش بازده موتور می­ شود، در نتیجه تا جایی که امکان دارد باید ضریب عملکرد خنک کاری لایه­ای را بهبود بخشید.
هدف کلی از پژوهش حاضر پیشنهاد روشی نوین جهت بهبود عملکرد خنک کاری لایه­ای می ­باشد. در این نوع خنک­ کاری، به دلیل وجود جفت گردابه ­های خلاف گرد در پایین دست سوراخ تزریق، لایه­ی تشکیل شده بر روی سطح تمایل به جداشدن از روی سطح را دارد. به منظور غلبه بر جفت گردابه ­های خلاف گرد تشکیل شده در پایین دست سوراخ­های تزریق، هندسه­ای نوین پیشنهاد شده است. در هندسه­ی نوین پیشنهادی، سطح مقطع سوراخ­ های تزریق شامل دندانه ­های مارپیچ می ­باشد. این دندانه ­های مارپیچ منجر به تزریق سیال خنک کننده با پیچش بر روی سطح گشته و از جداشدن لایه­ی سیال سرد از روی سطح تا حد امکان جلوگیری می­ نماید.
کلمات کليدی: 1- خنک کاری لایه­ای 2- ضریب عملکرد خنک کاری 3- دوربین حرارتی 4- صفحه­ ی تخت

مکان: 

اتاق شورای دانشکده مهندسی مکانیک

تاریخ: 

يكشنبه, 21 مهر, 1398 - 11:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی