دانشیار مهندسی مکانیک در هوا فضا

احمد
صداقت

مرتبه علمی: 

دانشیار

تخصص: 

انرژی های تجدیدپذیر، توربوماشین ها، هیدروآیرودینامیک، آیروالاستیسیته

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۲۶۶۷

شماره اتاق: 

۴۱

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی