دانشیار مهندسی مکانیک در تبدیل انرژی

مهدی
نیلی احمد آبادی

مرتبه علمی: 

دانشیار

تخصص: 

طراحی معکوس، آیرودینامیک تجربی، توربوماشین و توربین گاز

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۰

شماره اتاق: 

۴۰

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی