دانشیار مهندسی مکانیک درساخت و تولید

علیرضا
فدایی تهرانی

مرتبه علمی: 

دانشیار

تخصص: 

فرآيندهاي ماشينكاري پيشرفته، ساخت میکرو- نانو ،طراحي و ساخت تجهيزات و دستگاه هاي صنعتي

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۲

شماره اتاق: 

۳۶

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی