استادیار مهندسی مکانیک

علی
مالکی

مرتبه علمی: 

استادیار

تخصص: 

کامپوزیت های زمینه فلزی، ریخته گری و انجماد، سنتز مواد

گروه: 

تلفن: 

۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۰

شماره اتاق: 

35

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف