اهدای جوایز به تیم های ورزشی دانشکده

با سلام و احترام
ان شاالله سه شنبه ۱۰/۱۰/۹۸ ساعت ۱۵:۳۰ بعد ازظهر در سمینار ۲ دانشکده مهندسی مکانیک از تیم های ورزشی دانشکده که از تاریخ اول مهر ۹۷ تا کنون حائز رتبه (اول تا سوم) در سطح کشور و دانشگاه شده اند تقدیر به عمل خواهد آمد.
لذا از کلیه حائزین شرایط تقاضا می شود نام و نام خانوادگی و مشخصات تیم ورزشی خود را به سرکار خانم خضری به آدرس ایمیل khezri@of.iut.ac.ir ارسال فرمایید.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی