اطلاعيه نهمين جشنواره دانشجويي - سال 99

بدينوسيله به استحضار مي‌رساند نهمين جشنواره دانشجويي براي تجليل از دانشجويان برگزيده دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 26 فروردين‌ماه 99  برگزار مي‌گردد. خواهشمند است دانشجويان گرامی دانشکده مهندسی مکانيک که برگزيده در جشنواره‌ها و مسابقات علمي، فرهنگي و ورزشي معتبر داخلي و بين المللي هستند مستندات خود را حداكثر تا پايان بهمن‌ماه به دفتر دانشکده تحويل دهند.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی