فرصت مطالعاتي دانشجويان دكتري در مركز DAAD آلمان

فرصت مطالعاتي دانشجويان دكتري در مركز DAAD آلمان
با سلام واحترام
بدينيوسيله به اطلاع مي رساند، بر اساس تفاهم نامه مشترك وزارت عتف و مركز تبادل دانشجو آلمان DAAD در تيرماه سال جاري،  تعدادي از دانشجويان دكتري متقاضي فرصت مطالعاتي واجد شرايط،  با استفاده از فرصت مشترك ايجاد شده ،  مي توانند براي دريافت بورس تحقيقاتي مشترك (كوتاه مدت ۶تا ۹ ماه) دو كشور اقدام و درخواست خود را ارائه نمايند.
به پيوست ضمن تقديم  اطلاعيه هاي مرتبط،  درخواست مي شود دستور فرماييد  با توجه به محدوديت زماني  و رقابت ملي كه دراين خصوص وجود دارد، نسبت به اطلاع رساني به موقع و گسترده در اين خصوص، اقدامات لازم  صورت پذيرد. 
شايان ذكر است كه اطلاعات تكميلي در روزهاي آتي در سايت دآآد به آدرس زير قرار خواهد گرفت.
http://ic.daad.de/teheran/ir/26364/index.html

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی