اطلاعيه تحويل فرم معرفی پروژه

به اطلاع آن دسته از دانشجويان مقطع کارشناسي که در ترم جاري (982) در درس پروژه ثبت نام نموده اند مي رساند آخرين زمان تحويل فرم هاي معرفي پروژه چهار شنبه98/12/21  مي باشد، لازم به ذکر است عدم تحویل به موقع فرم معرفی پروژه ، نمره درس پروژه با کسر نمره محاسبه خواهد گرديد.

لطفا با در نظر گرفتن اين موضوع که ممکن است اين فرم نياز به اصلاحاتی داشته باشد در پيگيری آن تعلل نفرمایید .

دفتر آموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی