همايش جايزه محيط زيست (دانشجويي)

پنجمين همايش جايزه محيط زيست همزمان با بزرگداشت روز زمين پاك ۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ در دانشكده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار خواهد شد.

اعطای لوح جشنواره و جایزه به برگزیدگان در زمینه های:

- پایان نامه ها و رساله های برتر با محوریت محیط زیست

- ابداع، اختراع و طرح های نوآورانه و دانش بنیان مرتبط با حفاظت محیط زیست

- تحقیقات علمی ارزشمند و مؤثر در زمینه نجات گونه های کمیاب و در معرض خطر

- فرهنگ سازی در زمینه حفاظت محیط زیست و همکاری با سمن های محیط زیستی

- فعالیت گروه های دانشجویی و انجمن های علمی در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست

آخرین مهلت ارسال مدارک: 20 فروردین 1399

مدارک لازم

- مشخصات کامل شخص متقاضی

- خلاصه فعالیت انجام شده در یک صفحه

- مدارک، مستندات، عکس ها، نقشه ها و یا سایر اسنادی که در راستای انجام فعالیت های مورد نظر باشد.

آدرس: دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده منابع طبیعی- دبیرخانه ی همایش جایزه محیط زیست

تلفن: 33913853-031     آدرس سایت: http:natres.iut.ac.ir      پست الکترونیک: solemani@iut.ac.ir

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی