اطلاعیه

با سلام و آرزوی سلامتی کامل
از کلیه دانشجویان و همکاران ارجمند خواهش می شود تا اطلاع ثانوی از دست دادن و مصاحفه خودداری و در هنگام گفتگو فاصله حداقل ۱ متر را رعایت فرمایید.
با سپاس فراوان

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی