اطلاعیه هزینه سرور

دانشجویان ارجمند

همکاران معزز هیات علمی

با سلام و احترام

به استحضار می رساند که دانشکده مهندسی مکانیک دارای 5 سرور محاسباتی است. که 2 سرور از این 5 سرور عمومی و 3 سرور آن از پژوهانه برخی همکاران تهیه شده و اختصاصی تلقی می شود.

طبق سیاست کلی دانشکده استفاده از کلیه امکانات منجمله سرور عمومی دانشکده و یا سرورهای متعلق به دیگر همکاران مستلزم معرفی اعتبار از سوی استاد راهنما جهت پرداخت هزینه ها است که البته برای دانشجویان دانشکده با حدود 70 درصد تخفیف لحاظ خواهد شد.

لذا از تاریخ 99/2/15 کلیه کاربران سرورهای عمومی ملزم به پرکردن فرم هزینه می باشند.

فرم مذکور و جدول هزینه ها به پیوست می باشد.

لازم است کلیه دانشجویانی که هم اکنون اکانت سرورهای عمومی دانشکده را دارند برای ادامه کار فرم تقاضا را تکمیل و از طریق استاد راهنمای خود به کارشناسان محترم کامپیوتر دانشکده ارسال کنند.

 a.lotfi@of.iut.ac.ir   :سرکار خانم مهندس لطفی

pouramin@of.iut.ac.ir  سرکار خانم مهندس پور امین:

بدیهی است عدم ارسال فرم باعث قطع ارتباط با سرور و حذف حافظه سرور خواهد بود.

پیوستاندازه
فایل فرم استفاده از سرور محاسباتی48.72 کیلوبایت
فایل هزینه12.36 کیلوبایت

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی