قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی و محققین پسا دکتری در دانشگاه

به استحضار دانشجویان گرامی می رساند جهت حضور و تردد در دانشگاه به موارد زیر توجه فرمایید.

 مشروط به رعايت كليه اصول بهداشتي و فاصله‌گذاري اجتماعي، محققين پسا دكتري مي‌توانند از روز شنبه 13 / 2 / 99 در دانشكده‌ها ( دفاتر و آزمايشگاه‌ها) فعاليت نمايند. قبل از تاريخ فوق ليست اسامي كليه محققين پسا دكتري توسط معاونت محترم پژوهشي دانشگاه به اداره انتظامات اعلام خواهد شد و لزومي به ارسال تقاضاي موردي و اخذ مجوز جداگانه وجود ندارد.

از تاريخ شنبه 13 / 2 / 99 دانشجويان تحصيلات تكميلي ( كارشناسي ارشد و دكتري) كه ضرورت دارد جهت انجام دفاعيه يا مقدمات آن يا امتحانات جامع يا راهنمايي‌ها و مشورتهاي لازم با استاد (اساتيد) راهنما (مشاور) در دانشگاه حاضر شوند و امكان انجام اينگونه موارد به صورت غيرحضوري ( تلفني يا روشهاي ارتباط مجازي ديگر ) به طور كامل وجود ندارد، مي‌توانند به صورت موردي و محدود با تكميل فرم پيوست و ارائه كارت شناسايي وارد دانشگاه شوند.  فعلاً اين امكان صرفاً براي دانشجوياني وجود دارد كه در طول روز به دانشگاه مراجعه مي‌نمايند و نيازي به خوابگاه ندارند. انتظامات درب ورودي كارت دانشجوئي دانشجو را تحويل گرفته و موقع خروج در قبال فرم تكميل شده كه به تائيد استاد راهنما (مشاور) رسيده است كارت دانشجو عودت مي‌گردد. بديهي است رعايت كامل اصول بهداشتي و فاصله گذاري توسط دانشجويان و اساتيد محترم ضروري است.

دانشجويان مقطع دكتري غيرخوابگاهي كه پيشنهاديه رساله آنها تصويب شده است و موضوع تحقيق آنها آزمايشگاهي مي‌باشد، مي‌توانند پس از معرفي از طرف دانشكده‌ها (لطفا قبل از 14 / 2 / 99 ) به معاونت آموزشي از روز دوشنبه 15 / 2 / 99 با رعايت اصول كلي نامه شماره 1762/2 مورخ 17/1/99 معاون محترم آموزشي وزارت عتف (كه نسخه‌اي از آن پيوست مي‌باشد) با نظارت كامل دانشكده‌ها در آزمايشگاه‌ها حاضر شده و نسبت به انجام امور پژوهشي رساله اقدام نمايند. ضروري است اينگونه دانشجويان قبل از ورود به دانشگاه نسبت به تكميل پرسش‌نامه طراحي شده توسط مركز بهداشت دانشگاه به نشاني https://bpms.iut.ac.ir (قسمت فرآيندها – پرسش‌نامه بررسي وضعيت سلامتي دانشگاهيان ..... ) اقدام و پس از اولين ورود به دانشگاه و قبل از مراجعه به دانشكده جهت راهنمائي‌هاي لازم و آشنايي با پروتكل بهداشتي به بهداري دانشگاه مراجعه نمايند.

از آنجائيكه امكان اسكان دانشجويان در سراهاي دانشجويي دانشگاه فعلاً وجود ندارد، متأسفانه حضور دانشجويان تحصيلات تكميلي غيربومي فعلاً ميسر نيست. ليكن متناسب با دوره عدم حضور اين دسته از دانشجويان مساعدت لازم با اين دسته از دانشجويان در ارتباط با مهلت‌هاي دفاعيه، امتحانات جامع و موارد مشابه انجام خواهد شد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی