مراحل گردش کار درخواست کارآموزی ویژه دانشجویان کارشناسی

با سلام و احترام

همانگونه كه مستحضريد امكان درخواست كارآموزي در منوي پيشخوان خدمت سامانه گلستان فعال شده است. دانشجويان (ترجيحاً دانشجوياني كه در تابستان 99 فارغ التحصيل مي گردند) پس از جايابي و اطمينان از پذيرش آنها و با مراجعه به پيشخوان خدمت بر روي درخواست كارآموزي كليك نموده و در قسمت درخواست جديد فرم درخواست كارآموزي را تكميل و طبق راهنما (پيوست) پس از ايجاد، فرم را براي معاون پژوهشي دانشكده ارسال مي نمايند. پس از تكميل و تائيد فرم توسط معاون پژوهشي دانشجو قادر به چاپ معرفي نامه خواهد بود و پس از چاپ، دگمه تائيد را كليك نموده تا براي معاون آموزشي دانشكده ارسال گردد. پس از تائيد معاون آموزشي فرم براي ثبت در سيستم گلستان ارسال خواهد شد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی